Adaptacja młyna na dom rodziny adopcyjnej we wsi Kula-Młyn. Praca dyplomowa Weroniki Kuźmy!

Adaptacja młyna na dom dla rodziny adopcyjnej to temat, którego podjęła się Weronika Kuźma, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Architektura Wnętrz pod kierownictwem promotor prof. Beaty Szymańskiej, dra Pawła Czarzastego. „Dom trwały. Rodzina na stałe. Adaptacja młyna na dom rodziny adopcyjnej we wsi Kula-Młyn.”, bo taki tytuł nosi praca dyplomowa Weroniki Kuźmy. Skrócony opis pracy autorstwa Weroniki przeczytacie poniżej. 

Całość jest czymś więcej niż sumą części, rodzina jest czymś więcej niż pokrewieństwem ludzi, a dom jest czymś więcej niż tylko budynkiem. Koncepcja stara się w najlepszy sposób odpowiedzieć na poruszony problem, pozbawienia opieki rodzicielskiej dzieci. Staram się odnieść w projekcie, do usłyszanego kiedyś cytatu o tym, że „co dom zniszczył, tego już nikt nie naprawi”


Koncepcja przedstawiona w pracy stara się podsunąć rozwiązanie dla tego problemu. Projekt próbuje dowieść, że architekturą można w pewnym sensie „leczyć”, zacierać różnice, łączyć i dzielić. Połączenie domu wielopokoleniowego i rodziny wielodzietnej tworzy warunki rozwojowe, których nie da się uzyskać w innym środowisku. Dorastanie w dużej rodzinie, z licznym rodzeństwem i starszym pokoleniem uczy późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ludzie żyjący w miłości i otaczający siebie nawzajem opieką i troską są fundamentem rodziny. Dzieciństwo kształtuje człowieka, dorastanie w rodzinie wielopokoleniowej uczy tolerancji, wrażliwości i współpracy.            

W efekcie pracy nad projektem, przeanalizowane zostały różne aspekty życia domowego. Pomimo stopniowego zanikania tradycyjnych wielopokoleniowych rodzin, decyzją projektową był powrót do takiej formy. Koncepcja uwzględnia funkcjonowanie jednostki. Każdy tutaj znajdzie swoje miejsce i odosobnienie, własną oazę, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zaadaptowany zabytkowy budynek odpowiada na główne potrzeby użytkowników, dzięki czemu staje się podstawą do budowania zażyłych relacji międzyludzkich. Surowe mury młyna zostawiają miejsce dla ludzkiego czynnika. Architektura jednoczy ludzi, w miejscach wspólnych i daje odetchnąć, pobyć samemu kiedy tego potrzebujemy, w prywatnych strefach. Podjęte próby i decyzje projektowe, spełniające założone cele, połączone zostały z architektonicznym rozwiązaniem przestrzeni młyna. Zagospodarowany budynek i ogród daje uczucie przynależności do rodziny i do domu. Daje sens i spełnienie. 

Dyplom magisterski
Autor: Weronika Kuźma,
e-mail: weronikakuzma97@gmail.com, tel.: 669620269
Uczelnia: Architektura Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Pracownia Architektury Wnętrz
Promotor: Prof. Beata Szymańska, dr Paweł Czarzasty
Recenzent: Prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
Obrona: 18.06.2021r

Czytaj też: Architektura w Polsce | Metamorfoza | Dom jednorodzinny | Portfolio | Zabytek | Renowacja

źródło: materiał prasowy / Weronika Kuźma / „Dom trwały. Rodzina na stałe. Adaptacja młyna na dom rodziny adopcyjnej we wsi Kula-Młyn.”