Akademik UAM w Poznaniu. AKPB Architekci z wyróżnieniem!

Właśnie poznaliśmy pierwsze wyniki konkursu na projekt akademika należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Choć pracownia AKPB Architekci nie zajęła pierwszego miejsca, postanowiliśmy wam przybliżyć ich projekt, za który otrzymała wyróżnienie. 

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
Strefa reprezentacyjna – wejściowa, w formie placu z podcieniami. Integralnie połączona z dojściem od strony wschodniej. Strefa kadrowana dwoma pylonami klatek schodowych ewakuacyjnych oraz podcieniem wejściowym w formie horyzontalnej bramy. Trzecia elewacja – posadzka placu widoczna z budynku w postaci mozaiki płyt granitowych i posadzki betonowej. Podcień wschodni – od strony przypływu studentów –  częściowo wyższy – dwukondygnacyjny, jest strefą spotkań przez klubem studenta. Z placu oprócz głównego wejścia do budynku znajdują się niezależne wejścia do klubu studenckiego, sklepu oraz na parking rowerowy. W północnej części przy placowej zlokalizowano stanowiska postojowe dla 7 samochodów oraz zatokę parkingową – dla rowerów, straży pożarnej, samochodów VIP. Część powyżej drogi dojazdowej to kontynuacja istniejącego układu stanowisk parkingowych.


CZĘŚĆ WSCHODNIA
Powiązana komunikacyjnie z główną drogą dojazdową stanowi strefę parkingową dla obiektu oraz strefę techniczno gospodarczą. Od strony wschodniej wytworzenie bufora zieleni o charakterze osłonowym.W tej części powstaną również drogi dojazdowe oraz 34-stanowiskowy parking z wytyczonymi dwoma miejscami dla niepełnosprawnych.

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
Otwarta na dziedziniec wewnętrzny, skomunikowana od strony wschodniej – dojazd, dojście, droga rowerowa. Pełni funkcję rekreacyjną, sportową, wypoczynkową, przenika się z terenami zielni o charakterze parkowym.

CZĘŚĆ ZACHODNIA
Pełni funkcję dojazdu i dojścia dla części administracyjnej oraz przedszkolnej. W strefie zlokalizowano 14 stanowisk postojowych. Część przedszkolna – wydzielona wraz z placem zabaw dla dzieci. Strefa o charakterze zielonym, powiązana kompozycyjnie z częścią południową.

PARTER
W części zachodniej znajduje się bezpośrednie wejście z holu do sklepu – dla studentów w porze śniadaniowej – „ po bułki”. Następnie wydzielony trakt administracyjny i wejście do siłowni. Administracja posiada także niezależne wejście od strony zachodniej. Siłownia poprzez szerokie szklenia otwiera się na dziedziniec wewnętrzny. W trakcie zachodnim znajduje się też przedszkole dwuoddziałowe.Teren przy przedszkolny jest wydzielony, otwiera się widokowo na stronę południową – rekreacyjno – sportową. Od strony wschodniej z bezpośrednim wejściem z podcienia placu znajduje się klub studencki. Klub może funkcjonować niezależnie od reszty budynku. Klub posiada połączenie ze stołówką,  poprzez ścianę przesuwną istnieje możlwość wydzielenia obu pomieszczeń.  Stołówka, podobnie jak siłownia po drugiej stronie budynku, poprzez szerokie szklenia otwiera się na dziedziniec. Taras zewnętrzny pozwala na spożywanie posiłków na dziedzińcu. Do  klubu i stołówki przylega strefa zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem zewnętrznym. Toalety dostępne z holu wejściowego obsługują również klub i stołówkę. Poprzez zastosowanie systemu ścian przesuwnych istnieje możliwość wydzielenia całej tej strefy.  W dolnej – południowej części wschodniego skrzydła zlokalizowano strefę techniczno – gospodarczą. Strefa obsługiwana jest niezależnym wejściem zlokalizowanym przy zatoce dostawczej. W ramach strefy znajdują się pomieszczenia magazynowe, warsztat, pomieszczenie węzła cieplnego, przyłączy. Do strefy dedykowany jest dźwig towarowy obsługujący wszystkie kondygnacje. Służy do transportu mebli, zaopatrzenia, ekip remontowych itp.

DZIEDZINIEC
Pełni funkcje integrujące, strefę wypoczynku, spotkań oraz rekreację wraz z zielenią. Zlokalizowano przy nim funkcje „ spokojne „ – stołówkę, siłownię, przedszkole. Szerokie szklenia parteru powodują swobodny kontakt wzrokowy pomiędzy wnętrzem i dziedzińcem.

POKOJE
Właściwie nie pokoje a jednostki mieszkalne – jedno lub dwu osobowe. W akademiku zastosowano układ hotelowy – przedsionek z szafą garderobianą, i  łazienką. Pokój wraz z aneksem kuchennym. Pokój podzielony na strefy – sypialniana z doświetlem w górnej części pokoju oraz dzienna ze strefą pracy z dużym szkleniem. Wyposażenie pokoju – zaprojektowane indywidualnie, bazujące na wysuwanych szufladach podłóżkowych, półkach nadokiennych, platformach – blatach od niskich – siedziskowych, średnich – do pracy i wysokich w części kuchennej.