To bardzo ważne miejsce, niemal w ścisłym centrum Poznania. Przedstawiamy projekt dyplomowy, którego autorem jest Roderyk Milik, student Politechniki Poznańskiej.

Autor: Roderyk Milik, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Promotor: dr inż. arch. Hanna Michalak
Rok obrony: 2015

Celem projektu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu mieszkaniowego połączonego z ogródkami uprawnymi. Blok został usytuowany przy Alei Niepodległości, będącej częścią ważnego dla kształtu miasta Poznania założenia urbanistycznego, jakim jest Ring Stubbena.

W pracy dyplomowej opisano zestaw zagadnień ideowych istotnych dla tworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej zorientowanej na potrzeby użytkowników. Założenia przyjęte w projekcie wynikają bezpośrednio z szeregu analiz kontekstu, w jakim znajduje się obiekt. Obiekt dopełnia tkankę miejską z wyczuciem roli, jaką przyszło mu spełniać w miejskim organizmie. Czynniki przestrzenne zastałe na miejscu interwencji projektowej powinny znajdować swój wyraz w budynku dopiero powstającym, tak też blok nie dzieli, a łączy to, co go otacza. Położenie na granicy obszaru budynków wysokich i wysokościowych z obszarem budynków średniowysokich zobligowało projektanta do szczególnej wrażliwości w operowaniu skalą. Nowo projektowany budynek utrzymuje wysokość zabudowy położonego obok modernistycznego, ze spadkiem w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Budynki sąsiednie wykorzystują prawie całą powierzchnię działek, na których są postawione, w związku z czym kubatura bryły stała się kluczowym polem działań projektowych. ‘Blok, który rośnie’ to wynik oddziaływania mnogości sił zawartych w metrach sześciennych mieszkalnej kubatury.

IDEA

Projekt ‘Bloku, który rośnie’ został skonstruowany w postaci spiętrzonego schematu równoległych myśli dotyczących charakteru zamieszkiwania, jako tworzenia środowiska do wzrostu. Pozostają one we wzajemnych relacjach odwołując się do naturalnego dla zmysłów człowieka kontaktu z naturą. Wzrost oznacza łączenie, multiplikowanie, poszerzanie dotychczas spotykanej działalności. Blok poprzerastany zielenią tworzy środowisko, w którym będą panowały warunki przestrzenne sprzyjające obustronnemu wzrostowi poprzez synergię zieleni z człowiekiem. Prognozy ONZ mówią, że w 2050 roku 80% ludności ziemi będzie mieszkać w miastach. W przyszłości, aby wyżywić mieszkańców naszej planety potrzebne będą dodatkowe areały uprawne, a każdy metr kwadratowy powierzchni ziemi będzie musiał zostać wykorzystany efektywniej. Szansą na pozyskanie nowych terenów jest pionowa multiplikacja terenów hodowlanych. W takich układach tereny zurbanizowane świata architektury przeplatają się ze światem rolnictwa i przyrody, co w skrócie można określić mianem ‘agrotektury’. W Polsce od lat istnieje już tradycja miejskiego rolnictwa – ogródki działkowe w miastach. Cieszy się ona nadal dużą popularnością ze względu na brak prywatnej zieleni w modernistycznych blokach zamieszkiwanych przez Polaków. Rodzinnych ogródków działkowych w Polsce istnieje około miliona, szacunkowo liczba związanych z nimi osób to 3-4 miliony. Jakiekolwiek próby ingerencji w strukturę ogródków kończą się silnymi protestami ich właścicieli.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Proces kształtowania formy pozostającej w relacji z funkcją pokazał możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie modułu. Istotną okazała się potrzeba wprowadzania przestrzeni pociągających mieszkańców do integracji, które są wyposażone w elementy żywej zieleni. Człowiek jako istota zależna od otaczającego go środowiska, z rozwiniętymi umiejętnościami jego kształtowania, musi pamiętać o psychologicznym aspekcie budowania. W oparciu o powtarzalny element powstała struktura złożona z lokali mieszkaniowych z własnymi tarasami uprawnymi, wewnętrznego podwórka oraz parterowej części usługowej. Moduły mieszkalne z ogródkami ułożone tarasowo tworzą formę ‘góry’ piętrząc się nad wewnętrznym podwórkiem. Struktura mieszkań składa się ze 115 lokali skonstruowanych z powtarzalnych modułów o rozpiętości w osiach 6,6 na 6,6m. Kostkowe moduły na potrzeby utworzenia stoku uprawnego na południowej stronie założenia są poprzesuwane względem siebie o wartość połowy modułu. Przewiduje się występowanie 3 typów mieszkań rozrzuconych po wszystkich kondygnacjach. Mieszkania ułożone tarasowo mają dostęp do prywatnych tarasów uprawnych o powierzchni blisko 22 m² każdy. Kształt lokali mieszkalnych wynika z przyjętej formy modułu, jaki tworzy strukturę budynku. Wszystkie zostały zaprojektowane jako dwustronne z możliwością przewietrzania na przestrzał z wykorzystaniem okien od podwórka. Zaprojektowany obiekt zawiera szereg rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mających na celu stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi zarówno ludzi, jak i roślin. Otwartość i czytelność założenia wpływają pozytywnie na lokalną społeczność, integrującą się w ‘Zielonych Klubach’, żyjącą w otoczeniu roślin, w systemie ‘rolników na pół etatu’ mając możliwość po codziennych obowiązkach zrelaksować się uprawiając warzywa.

Kontakt do autora: email: r.mk@gazeta.pl // tel: +48 798 649 901

Hansgrohe