Architekci dialogu. Poznajcie pracownię Buśko Design

Architektura wnętrz to dziedzina twórczości wyjątkowo silnie związana z odbiorcą jego charakterem, uczuciami, oczekiwaniami. Jak trzeba dziś opowiadać o projektowaniu, żeby zostać wysłuchanym i zrozumianym? Studio Buśko Design znalazło kilka sposobów nowoczesnej komunikacji.  

Buśko Design Architektura Wnętrz to pracownia działająca w Kołobrzegu od 2003 roku. Ma w dorobku liczne projekty miejsc użyteczności publicznej, inwestycji wypoczynkowych i domów prywatnych – nowoczesnych, funkcjonalnych, pięknych. Kierująca pracownią Monika Buśko-Kuś stawia na pierwszym miejscu człowieka: jego indywidualność, miejsce w świecie, korelacje z przyrodą. Podkreśla, że podstawą każdego projektu jest rozmowa z inwestorem lub przyszłym mieszkańcem, wspólne poszukiwanie istoty projektu i dróg, które do niej doprowadzą.

Dobrze zaprojektowane miejsce w sieci

Ten dialog z odbiorcą architekci starają się stale usprawniać. Ostatnio podjęli dwa ważne kroki: stworzenie nowej strony internetowej pracowni oraz wprowadzającego filmu o swojej pracy. Ideą przyświecającą pierwszemu zadaniu było zaprojektowanie w sieci przestrzeni równie nowoczesnej, wygodnej i przyjaznej co realizacje Buśko Design. Współczesny człowiek często pomieszkuje w wirtualnej rzeczywistości, ważne więc, żeby czuł się w niej komfortowo i „u siebie”.


Nowa strona ma elegancki „look” i przejrzystą konstrukcję; gość łatwo znajdzie na niej projekty z różnych obszarów działalności Buśko Design. Dla architektów bardzo ważna jest natura – jako inspiracja, niedościgniony wzorzec – dlatego zieleń zajmuje poczesne miejsce i w projektach, i na nowej stronie.

Film w języku architektury

Drugi przedsięwzięciem pracowni jest krótki film o Buśko Design. Zawsze chętnie opowiadamy o naszej pracy, przedstawiamy naszą wizję architektury, wskazujemy jej miejsce w świecie i w życiu konkretnego człowieka. W końcu jednak poczuliśmy, że może zebrało się już zbyt wiele słów, które i tak nie zdołają nazwać wszystkich naszych uczuć, myśli, pomysłów… Językiem architekta wnętrz jest przecież obraz! – mówi Monika Busko-Kuś. Tak powstał film – nie tyle reklamujący pracownię, co w artystyczny sposób opowiadający o jej pracy, ideach. Ważne miejsce zajmuje w nim natura, jako obiekt fascynacji i źródło inspiracji. Widz dowie się też, jak wiele uwagi architekci poświęcają projektowi na każdym etapie realizacji. W pędzącym świecie także my musimy działać szybko i sprawnie – mówi Monika Busko-Kuś – Staramy się jednak nigdy nie tracić tej uważności i spokoju, które są podstawą dobrego projektu.

Współpraca z SAW 

Pod koniec roku 2019 przed zespołem Buśko Design otworzyła się trzecia droga społecznego dialogu studio przyjęte zostało do Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Jest to elitarna organizacja zrzeszająca twórców z wartościowym dorobkiem, takich, których praca jest dobrą wizytówką zawodu. SAW stawia sobie bowiem za cel nie tylko integrację środowiska, ale także informowanie Polaków o zadaniach i obowiązkach architekta wnętrz, o jego misji. W czasach, kiedy rzeczy świetnie wymyślone i wykonane giną w morzu amatorszczyzny, SAW chce podnieść rangę zawodu architekta wnętrz. U podstaw tego zadania stoi przekonanie, wspólne dla SAW i Buśko Design, że architektura wnętrz to klucz do piękniejszego, wygodniejszego i w efekcie lepszego życia.

Zobacz projekty Buśko Design: Dom Polonii we Lwowie | Dom Seniora jak elegancka rezydencja

źródło: Buśko Design (buskodesign.pl)

 

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły