Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi. Tak ma wyglądać nowa siedziba!

Archiwum Państwowe w Łodzi już niedługo wzbogaci się o nową siedzibę, która ma powstać pl. Dąbrowskiego. Projekt nowego gmachu znany jest od trzech lat, jednak trudności i zawirowania ostatnich lat nieco opóźniły realizację inwestycji. Projekt wchodzi właśnie w kolejny etap, który przybliża go do realizacji.

Archiwa Państwowe planują budowę, przebudowę lub rozbudowę jednocześnie aż pięciu archiwów w Polsce: w Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Szczecinie oraz Łodzi. Projekt ma zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wyłoniony partner ma nie tylko zaprojektować i wykonać prace budowlane, ale też sfinansować inwestycje, a po ich wykonaniu utrzymać nową infrastrukturę przez 25 lat w zamian za opłaty użytkowe.

Postępowanie przetargowe, mające wyłonić partnera tego dużego przedsięwzięcia, otwarto na początku 2022 r. Dokonano wyboru pięciu firm, które w drodze dialogu konkurencyjnego, mającego ruszyć w lutym 2023 r., będą się starać o pozyskanie kontraktu. Są to: Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2, Budimex H, Warbud PPP 8, Mirbud oraz Project Development 4.

Jak informują Archiwa Państwowe, planowane zawarcie umowy o PPP przewidywane jest na 2024 r., a realizacja inwestycji – do 2027 r. Pomyślne zakończenie projektu jest jednak uzależnione od uchwalenia Wieloletniego Programu Rządowego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prawnego”, mającego zapewnić środki finansowe na realizację przedsięwzięcia.


Nowe Archiwum Państwowe w Łodzi – gdzie powstanie?

Nowe Archiwum Państwowe w Łodzi ma powstać w sąsiedztwie Teatru Wielkiego, przy pl. Dąbrowskiego 19. To działka, którą na mocy umowy z 2019 r. miasto Łódź wymieniło na dwie posesje należące do AP: starą siedzibę magistratu przy pl. Wolności 1 i placówkę przy al. Piłsudskiego 33. Początkowo zapowiadano, że nowe łódzkie Archiwum Państwowe stanie do 2024 r. Z obecnych informacji wynika, że termin ten ulegnie przesunięciu o 3 lata. Na razie można cieszyć oczy jedynie wstępnym projektem tego obiektu.

źródło: UM Łódź / lodz.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Łódź | whiteMAD na Instagramie  | Edukacja | Muzeum | Historia