Automaty na odpady staną w Warszawie. Wymienisz w nich śmieci na bilety do kina lub komunikację!

Dzisiejszy świat musi stawić czoła wielu problemom, zarówno środowiskowym, takim jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społecznym, związanym  z demografią czy barierami na rynku pracy. Żeby na nie odpowiedzieć, Coca-Cola ogłosiła dziś start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE. W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY.

Uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Coca-Colę we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca-Cola ufunduje miastu 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań. W automatach można wymieniać śmieci trzech podstawowych frakcji, a zebrane dzięki temu punkty, będzie można wymienić na bilety do kina, czy bony na kawę!


Jak podkreślił na Forum Ekonomicznym w Davos CEO firmy, James Quincey

My ludzie używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest. Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy, jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania.

ODPADY OPAKOWANIOWE

W ramach ambicji Coca-Cola „Świat bez odpadów” ogłoszonej w Davos w styczniu 2018 r. Coca-Cola do 2030 r., chce osiągnąć następujące cele w trzech obszarach z zakresu opakowań: 

PROJEKTOWANIE – Coca-Cola dąży do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Kontynuuje też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie firmy na świecie mogły w 100% podlegać recyklingowi i ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 roku. Dzisiaj w Polsce Coca-Cola używa średnio ok. 8 do 10% takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5%  w opakowaniach szklanych i 51% w opakowaniach aluminiowych, a prawie wszystkie jej opakowania nadają się do recyklingu. Coca-Cola stale pracuje nad tym, żeby sukcesywnie zwiększać udział surowców wtórnych, szczególnie w opakowaniach PET. Ponadto, w Polsce firma od lat podejmuje działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek – od 2001 roku obniżyła wagę swoich plastikowych opakowań o 45 procent.

ZBIÓRKA – zgodnie z globalną ambicją, do 2030 r. Coca-Cola chce zbierać i przekazywać
do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumenta. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty o reguły gospodarki w obiegu zamkniętym, nad którym w obliczu znowelizowanego pakietu dyrektyw odpadowych pracują kraje członkowskie, oraz właściwe nawyki wszystkich konsumentów. Kluczowe jest, by każde opakowanie trafiało do odpowiedniego pojemnika w ramach selektywnej zbiorki odpadów, a następnie mogło być przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie
i zaangażowanie wielu stron – zarówno w tworzenie nowego systemu, jak i w edukację. 

Konsekwentnie podejmujemy działania na rzecz zwiększenia zbiórki i recyklingu opakowań
w Polsce, w tym butelek PET. W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co 2-ga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana
do recyklingu. 
– mówi Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola Polska HBC Polska.

PARTNERSTWO – Coca-Cola chce współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych i edukacji.

Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach ambicji ‘Świata Bez Odpadów’ jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia,
w ramach której Coca-Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań. Pierwsza tura 5 maszyn zostanie rozmieszczona  w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne 5 – jesienią.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System oferująca zaawansowane rozwiązania wspierające działania ekologiczne. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy zniżki na kawę w wybranej sieci kawiarni.

Jak mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym. 

Swoje założenia Coca-Cola w Polsce realizuje we współpracy z organizacjami branżowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi m.in. przy zainaugurowanych przez firmę ogólnopolskich programach, takich jak wspomniany już dobrowolny, branżowy program „Działaj z ImPETem”, zakładający zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań PET  w Polsce. Towarzyszy mu kampania edukacyjna na temat selektywnej zbiórki odpadów, która w 2018 roku objęła 1000 gmin stanowiących 40 proc. terytorium Polski. Dzięki niej udało się zebrać oraz poddać recyklingowi ok. 11 tys. ton butelek PET. Program jest kontynuowany w tym roku.

Razem z Fundacją Nasza Ziemia, Coca-Cola wyposażyła też 20 gmin o blisko 1000 dodatkowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. W trakcie czterech miesięcy kampanii udało się zebrać aż 32 tony plastikowych odpadów. Akcja będzie kontynuowana także w 2019 roku, tym razem we współpracy z 50 gminami z całej Polski, do których trafi kolejne 1000 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych.