Basen w Piasecznie

Basen w Piasecznie według projektu młodych architektów z FAV.Office

Zakończył się konkurs, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, jak może wyglądać kryty basen w Piasecznie. Publikujemy projekt, który przygotowali architekci z Poznania. Ich koncepcja zdobyła pierwsze wyróżnienie. Konkurs był organizowany przez SARP Warszawa, a główna nagroda trafiła do architekta Macieja Popławskiego.

Kryty basen w Piasecznie zaprojektował zespół: Klaudia Gołaszewska, Marek Grodzicki, Kinga Grzybowska, Michał Hondo, Jakub Wójtowicz i Filip Zieliński. Projekt powstał we współpracy z architektem Grzegorzem Traczem. Projektanci chcieli, aby basen umożliwiał gościom bliski kontakt z naturą. 

Tworząc koncepcję basenu miejskiego naszym nadrzędnym celem była integracja dwóch światów – zamkniętego i czystego środowiska basenu oraz malowniczych terenów zielonych otaczającej obiekt. Starając się zachować wszystkie ekonomiczne i funkcjonalne zalety prostej bryły podjęliśmy się próby zaprojektowania alternatywnej wersji basenu otwartego na naturę – tłumaczą architekci.

Basen w Piasecznie według ich projektu to obiekt o powierzchni 2400 m kw., który został zaprojektowany tak, aby rozdzielać przestrzeń sportową od rekreacyjnej tworząc pomiędzy nimi przyjazną i funkcjonalną przestrzeń dla użytkowników. Forma prostej hali basenu została podzielona na mniejsze obiekty kubaturowe, które wielkością i skalą dopasowano do pełnionej funkcji. Pomiędzy poszczególne bryły zostały wpisane atria, których zadaniem jest wprowadzić jak najwięcej zieleni do wnętrza budynku. Każde z nich pełni określoną funkcję. 

Atrium wejściowe – to zielony skwer zapraszający użytkowników do otwartej i jasnej przestrzeni hallu wejściowego. Ma ono za zadanie podkreślenie strefy wejściowej do obiektu. Atrium saunowe – doświetla przestrzeń wspólną saun znajdujących się w części podziemnej. Dzięki zagłębieniu atrium o jedną kondygnację w dół, stworzono intymną, zieloną strefę relaksu. Atrium na zjeżdżalnie chowa w sobie dwie rury do ślizgania. Będąc dla wielu jednym z najważniejszych elementów pływalni zostały wkomponowane w obiekt tak, by nie tylko nie stanowiły obcego elementu na eleganckiej bryle basenu, ale podkreślały swój dynamiczny charakter i dobrze komponowały się na prostej fasadzie. Atrium ogrodowe – wypełnione zieloną przestrzenią, znajduje się w centralnej części basenu. Jest buforem przejściowym między basenami wewnętrznymi a zewnętrznymi oraz oddziela basen rekreacyjny od sportowego. Dzięki temu zieleń znajdująca się w atrium, jest doskonale widoczna z każdego miejsca w basenie, przybliżając użytkowników do natury i roślinności.

Architekci zaprojektowali też kampus sportowy, który złożony jest z przekroju różnych funkcji sportowych. Obiektem rozpoczynającym jego założenie jest obiekt basenu wraz z basenami zewnętrznymi ustawionymi w taki sposób, aby otrzymywały jak najdłuższą ekspozycję na promienie słoneczne. W niedużej odległości od basenu znajduje się plaża ze strefą relaksu oraz siatkówka plażowa. W centralnym punkcie kampusu umieszczony jest plac z trybunami oraz skateparkiem. Sportowy park domyka Centrum Sportu wraz z okolicznymi kortami tenisowymi, boiskiem do koszykówki i piłki nożnej. Umieszczenie w ich pobliżu hali sportowej daje możliwość dostępu do szatni i sanitariatów z poszczególnych boisk. Cały kompleks tworzy funkcjonalny układ urbanistyczny a bliskość przestrzeni zielonych dodatkowo wpływa na zdrowie i komfort użytkowania.

Basen w Piasecznie


Obszar objęty opracowaniem to rozległa, niezagospodarowana przestrzeń, rozciągająca się wzdłuż rzeki Jeziorki. Analiza sąsiednich terenów wskazała szerszy kontekst powiązania z centrum Piaseczna oraz parkiem miejskim.

W naszej koncepcji te dwa elementy połączyliśmy ścieżką aktywności, biegnącą przez obszar naszego opracowania wzdłuż cieku wodnego Perełki. Ścieżka została zaprojektowana tak, by przechodziła w pobliżu ważnych elementów rekreacyjnych. Zawiera miejsca spotkań dla różnych grup wiekowych oraz elementy małej architektury zachęcające do aktywności fizycznej – dodają twórcy projektu.

Jury konkursowe tak uzasadnia przyznanie pierwszego wyróżnienia właśnie tej pracy:

Autorzy wyróżnionej pracy dokonali szerszej analizy powiązań terenu, w którym widzą potencjał na stworzenie kampusu sportowego przy zachowaniu ciągłości terenów zielonych. Zauważono szerszy kontekst powiązania z centrum Piaseczna i parkiem miejskim proponując ścieżkę aktywności wzdłuż cieku Perełki. Racjonalnym  argumentem za ideą stworzenia wielofunkcyjnego kampusu sportowego wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej są zyski finansowe od szerszej grupy odbiorców innych form aktywności w obrębie kampusu. W części realizacyjnej trafnie ukształtowano bryłę obiektu basenu tworząc zielone dziedzińce, atrakcyjne przeszklenia i otwarcia widokowe, jakkolwiek skalę budynku oceniono jako nietrafną. Funkcja poszczególnych stref budynku znajduje odniesienie w zróżnicowaniu jego wysokości. O ile bryła budynku jest przemyślana i dopracowana, to elewacje nie oddają charakteru obiektu basenu i stanowią słabą stronę projektu. Widoczna jest staranność i konsekwencja w kreowaniu wnętrz. Wątpliwości budzą sposób rozwiązania strefy szatni, umieszczenie saun w podziemiu, lokalizacja kawiarni tylko na piętrze, a nie w strefie wejściowej i nieczytelna lokalizacja windy.

FAV. Office to biuro projektowe z pasją do poszukiwania odważnych idei i innowacyjnych rozwiązań w architekturze i designie. Biuro jest prowadzone przez Filipa Zielińskiego, absolwenta Politechniki Poznańskiej oraz Delft University of Technology, w specjalizacji Building Technology – 2. najlepszego wydziału architektury na świecie. Architekt nagrodzony w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach. Swoje doświadczenie zdobywał w Studio ADS w Poznaniu, Barcode Architects w Rotterdamie oraz Lehman Smith & Mc Leish w Waszyngtonie D.C. Za swoje wyniki naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zafascynowany parametryką i innowacją w architekturze. Wierzy, że przyszłość należy do architektury zrównoważonej.

Czytaj też: Podróże | Portfolio | Zieleń | Sport

źródło: FAV Studio

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły