Będą walczyć z reklamami. Gdyńska uchwała krajobrazowa coraz bliżej!

Miasto ma już gotowe przepisy, które pozwolą uporządkować krajobraz miasta – określają zasady stosowania reklam i wyglądu szyldów. Gdyńska uchwała krajobrazowa zostanie teraz zaprezentowana mieszkańcom, którzy będą mogli zgłosić ewentualne uwagi.

Gdyńscy urzędnicy uzgodnili już projekt uchwały z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Strażą Pożarną, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i marszałkiem województwa. Kolejnym krokiem jest przedstawienie projektu mieszkańcom.

Na tym etapie można nie tylko zapoznać się ze szczegółowymi zapisami uchwały, ale także złożyć swoje uwagi co do ich treści. Termin wyłożenia projektu gdyńskiej uchwały krajobrazowej to od 4 do 25 maja 2023 roku, natomiast uwagi można składać jeszcze do 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia – czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2023 roku. Wyłożenie odbędzie się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) oraz online, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt naszej uchwały krajobrazowej jest już gotowy. W ostatnim czasie odpowiednio dopracowaliśmy jego zapisy z radcami prawnymi i przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego. Mowa przede wszystkim o istotnych z prawnego punktu widzenia szczegółach, jak używane sformułowania czy doprecyzowanie konkretnych regulacji, które pozwolą na ich prostą i jednoznaczną interpretację w przyszłości. To bardzo ważne, bo zasady dotyczące ładu przestrzennego będą dotyczyć sporej części naszego miasta. Trzeba przy tym podkreślić, że najważniejsze wytyczne co do reklam, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury nie zmieniły się w stosunku do wcześniejszego projektu – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wcześniej urzędnicy uwzględnili uwagi, które do treści uchwały zgłosił Wojewoda Pomorski. Teraz, kiedy ewentualne uwagi zgłoszą mieszkańcy, treść uchwały może zostać zmieniona i dopiero wtedy trafi na obrady Rady Miasta Gdyni, gdzie o jej przyjęciu zdecydują radni. Prawdopodobnie głosowanie nad projektem nastąpi w sierpniu tego roku.


Uchwała krajobrazowa to konkretne narzędzie prawne, które pozwala skutecznie walczyć z nielegalnymi reklamami i szyldowym chaosem. Z takiego rozwiązania korzystają już samorządowcy w Gdyni, Poznaniu czy Krakowie. Do grona miast zmieniających estetykę dołączają kolejne. Uchwała z założenia ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie spójnych zasad umieszczania szeroko rozumianych reklam. Jej treść dotyczy m.in. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń: ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w ściśle określonych fragmentach miasta.

źródło: UM Gdynia

Czytaj też: Gdynia | Miasto | Elewacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie