Bosmanat w porcie Czerniakowskim według pracowni APA Wojciechowski

Konkurs dotyczył przygotowania koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w porcie Czerniakowskim w Warszawie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt (pisaliśmy o niej TUTAJ). Dziś publikujemy projekt zespołu APA Wojciechowski Architekci, który zdobył II nagrodę.

Koncepcja architektów z pracowni APA Wojciechowski zakłada wpisanie się w istniejącą przestrzeń zarówno formą jak i funkcją, poprzez odpowiednie ukierunkowanie brył budynku oraz stworzenie miejsc sprzyjających interakcji z otoczeniem. Nowy bosmanat miałby wpisać się w tkankę miasta i przyciągać też zwykłych mieszkańców.

Ukształtowanie terenu poprzez aranżację skarpy i połączenie jej z budynkiem stworzy dodatkową przestrzeń publiczną, w formie siedzisk, ramp i zieleni. Tak przekształcona skarpa oraz posadzona roślinność w tej koncepcji pełnią rolę osłony i bufora akustycznego od hałaśliwej ulicy Solec.

Architekci chcieli, aby bryła budynku nawiązywała do przeszłości i bogatej historii portu Czerniakowskiego, dlatego dostrzec tu można elementy, które wyglądem nawiązują częściowo do obiektów zlokalizowanych tu w przeszłości. Symetryczna bryła od strony portu oraz liczne tarasy widokowe projektowane zarówno na dachu, jak i na skarpie, to współczesna interpretacja historycznego, klasycyzującego obiektu znajdującego się tu w czasach przedwojennych. Charakter pierwotnego budynku świadczył o tym, że w przeszłości główną funkcją, jaką pełnił Klub Wioślarski “Syrena” były trybuny, umożliwiające obserwację wodnych imprez sportowych.


Również sposób kształtowania elewacji nawiązuje do założeń pierwotnej furmy obiektu powstałej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Elewacja wschodnia, wyeksponowana od strony Wisły jest najbardziej rozbudowana i rozrzeźbiona, elewacja zachodnia od strony ulicy Solec jest już znacznie prostsza i skromniejsza, jednocześnie utrzymana w reprezentacyjnym tonie i jednolitej stylistyce – opisują autorzy projektu.

Jednocześnie elewacja południowa i północna są bliźniacze i symetryczne względem osi środkowej budynku.

Warto też zwrócić uwagę na charakterystyczną formę zadaszeń nad placem w kształcie litery V – taka forma to ukłon w stronę bosmanatu, który stał tu dotychczas i był powojenną nadbudową południowego skrzydła Klubu Wioślarskiego.

Dodatkowo przygotowując projekt architekci uwzględnili również miejsce dla znajdującego się tu od lat 50. kotwicy okrętu “ORP Bałtyk”.

Czytaj też: Miasto | Warszawa | Renowacja | Zieleń | whiteMAD na Instagramie

źródło: APA Wojciechowski Architekci