Bosmanat w Porcie Czerniakowskim

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Wiemy, jak będzie wyglądał!

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim już niedługo będzie cieszył oko. Konkurs na bosmanat w Porcie Czerniakowskim został właśnie rozstrzygnięty, a my poznaliśmy zwycięską koncepcję. Sąd konkursowy wyłonił w poniedziałek zwycięzcę. Zwycięzca – pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt – oprócz nagrody pieniężnej, dostanie zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu. Gratulujemy! 

Stary biało-niebieski budynek bosmanatu zostanie zastąpiony przez nowoczesną, szklaną bryłę z ażurowymi stalowymi elementami wtopioną w okoliczną zieleń i betonowe nabrzeże. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy chce kontynuować spójne zagospodarowanie brzegów wiślanych z poszanowaniem naturalnych walorów tego terenu. Nowy budynek bosmanatu będzie otwarty dla mieszkańców zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu na rzece.

Obserwując od lat rosnące zainteresowanie rekreacją na wodzie w Warszawie pragniemy stworzyć port na miarę stolicy. Cieszymy się z tak szerokiego zainteresowania konkursem. Mamy nadzieję, że tworzymy nowe miejsce dla wodniaków. Chcemy, by rekreacja na wodzie była dostępna dla każdego i jak najbliżej domu – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. Zielonej Warszawy.

Tak bosmanat przy Porcie Czerniakowskim prezentuje się obecnie

Budowa nowego bosmanatu ma się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku. Do gotowego budynku będziemy mogli wejść za 3-5 lat.

Założenia konkursu na projekt bosmanatu

Jednoetapowy konkurs dotyczył koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Z 29 zgłoszonych prac sąd konkursowy wybrał najlepszą, a także przyznał drugą i trzecią nagrodę oraz cztery wyróżnienia (dwa w formie nagrody pieniężnej i dwa honorowe).

Prace były oceniane pod kątem funkcjonalności wnętrza, walorów architektonicznych bryły budynku, a także zagospodarowania terenu. Pod uwagę wzięto m.in. propozycje związane z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, a także uwzględnienie kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

bosmanat przy Porcie Czerniakowskim
Tak bosmanat przy Porcie Czerniakowskim prezentuje się obecnie

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim – kto zwyciężył?

Konkurs wygrała pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która otrzymuje 30 tys. zł. Zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji z ZZW w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu na podstawie złożonej pracy konkursowej.

“Nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich” – czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego.

Drugą nagrodę w wysokości 20 tys. zł przyznano pracowni APA Wojciechowski Sp. z o.o.(https://www.apa.com.pl) , a trzecią nagrodę w wysokości 10 tys. zł firmie Unism Sp. z o.o. (https://www.unism.eu) 

O pracowni:
GAB Piotr Grabowski Architekt – “założyliśmy pracownię w 2016 roku po zakończeniu realizacji domu w Nowej Górce, który został laureatem wyróżnienia w Nagrodzie Głównej SARP w 2016. Kolejne projekty domów, którym się zajmujemy są kontynuacją naszych zainteresowań związanych z zamieszkaniem i jego zróżnicowanymi formami. Aktualnie swoje zainteresowanie poszerzamy o większą skalę budników mieszkaniowych wielorodzinnych. Równocześnie kontynuujemy nasze wcześniejsze doświadczenia uczestnicząc w konkursach na obiekty publiczne, które spotkały się z uznaniem i nagrodami.

Obiekty istniejące, często o historycznym znaczeniu są również przedmiotem naszych zainteresowań. Zajmujemy się przywracaniem do życia budynków zabytkowych, nadawaniem im nowych funkcji zarówno transformując je w budynki będące destylarnią ginu lub budynkiem mieszkalnym. Wierzymy iż poprzez nasze działania z zabytkami, uczymy się jak łączyć nową substancję z istniejącą zabudową, zarówno jednostkowo jaki i w szerszej, urbanistycznej skali.

Nasza pracownia znajduje się w centrum Poznania. Od lat staramy się angażować w lokalną społeczność oraz działanie w Poznańskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wielkopolskiej Izbie Architektów. Nasza aktywność nie jest związana jedynie z lokalnym rynkiem, pracujemy nad budynkami w całym kraju oraz staramy się rozszerzyć naszą działalność o projekty zagraniczne. Jesteśmy pracownią rodziną prowadzoną przez Katarzynę Osipowicz-Grabowską i Piotra Grabowskiego.” – czytamy na stronie https://www.studiogab.net/studio 

Czytaj też: Miasto | Warszawa | Renowacja | Zieleń | whiteMAD na Instagramie

 

źródło: Bosmanat w Porcie Czerniakowskim /  https://um.warszawa.pl