sąsiedzką rabatę

Brakowało im zieleni. Mieszkańcy bloku w Gdyni stworzyli sąsiedzką rabatę

Sąsiedzką rabatę stworzyli mieszkańcy budynku przy ulicy Dickmana 38. Kilka godzin ich wspólnej pracy wystarczyło, by uporządkować zieleń wokół bloku i posadzić nowe rośliny.

Akcję udało się zorganizować z inicjatywy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz mieszkańców, którzy postanowi zagospodarować wspólną przestrzeń i stworzyć zielone miejsce, służące wszystkim sąsiadom.

Chcemy, żeby działania inwestycyjne miasta, w ramach rewitalizacji, miały też wymiar sąsiedzki. Dlatego część funduszy przeznaczonych na rewitalizację dedykujemy mikro-działaniom z mieszkańcami w ich najbliższym sąsiedztwie. Mogą to być działania integrujące, jak wspólna nauka szydełkowania albo działania podwórkowe np. zakładanie ogrodów przyblokowych – wyjaśnia Barbara Marchwicka, Kierownik Sekcji Użytkownika, Dział Inwestycji, Pełnomocnik Prezydenta ds. Przestrzeni Publicznych w Gdyni.

Akcję sadzenia roślin przeprowadzono w środę 21 października. W ciągu trzech godzin posadzono 100 krzewów, 50 bylin oraz 200 roślin cebulowych, które rozkwitną wczesną wiosną. Rabata została także zabezpieczona ściółką z kory. Oprócz tego obok nasadzeń stanęła ławka oraz kosz na śmieci. Prace prowadzono przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, a wszyscy uczestnicy zasłaniali usta i nos maseczkami.

Mieszkańcy mogą kontynuować pomysł ogródka sąsiedzkiego, a także zgłaszać inne pomysły i inicjatywy sąsiedzkie w ramach naboru do Funduszu Sąsiedzkiego.
sąsiedzką rabatę


Mieszkańcy mają już kolejne pomysły, na to, jak uatrakcyjnić teren wokół budynku. Zaproponowano m.in. posadzenie żywopłotu, który odgrodziłby chodnik od parkingu. Mamy więc nadzieję na kontynuację sąsiedzkich działań – powiedziała Alicja Brzoskowska, koordynatorka akcji z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych.

Pomysł na nową sąsiedzką inicjatywę może zgłosić zarówno grupa osób, jak i pojedynczy mieszkańcy. Autorem wniosku może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zamieszkuje rewitalizowany obszar Gdyni. Nabór jest ciągły i trwa aż do momentu wyczerpania środków. Każda inicjatywa może otrzymać maksymalnie 2 tys. zł dofinansowania.

Czytaj więcej: Miasto | Ekologia | Zieleń | Ciekawostki

źródło: UM Gdynia