Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze projektu BDR Architekci

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze będzie składać się z kilku budynków. Jego projekt wyłoniono w konkursie architektonicznym, w którym zwyciężyła pracownia BDR.

Kompleks Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zbudowany zostanie między ulicą Mrówczą a ulicą Patriotów. Powstanie tam zespół budynków o różnych funkcjach. Oprócz żłobka dla 150 dzieci będzie tam działać Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Tego typu obiekty mają na celu integrację mieszkańców Warszawy.

Konkurs na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze został zorganizowany i przeprowadzony elektronicznie. Do 22 listopada wpłynęło siedem koncepcji. Przyznano I, II i III nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pierwsza nagroda została przyznana BDR Architekci Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 5) – 35 tys. zł, druga pracowni TŁO Michał Sikorski z Warszawy (praca nr 4) – 25 tys. zł, a trzecią otrzymało Dedeco Architektura Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 3) – 15 tys. Zł. Wyróżnienie przyznano XYStudio Sp z o.o. z Warszawy (praca nr 2) – 5 tys. zł.

Zwycięski projekt zapowiada architekturę wysokiej jakości. Autorzy z kulturą wpisują budynki w krajobraz. Proponują różne zielone rozwiązania. Dachy z roślinnością będą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się, zatrzymają część wody opadowej. Panele fotowoltaiczne pozwolą na wytworzenie na miejscu czystej energii. Rachunki za prąd będą niższe – mówi Marlena Happach, architekt miasta.

Koncepcja pracowni BDR zakłada budowę kompleksu, który ma być atrakcyjnym dla użytkowników nie tylko wewnątrz. Architekci proponują takie zagospodarowanie terenu, aby niemal całkowicie uwolnić przestrzeń wzdłuż ulicy Mrówczej od ruchu kołowego i wytworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o lokalnej skali i atmosferze leśnej alei.


Zaczerpnięte z architektury wypoczynkowej rozwiązania – podcienie, tarasy, loggie, wejściowe ganki – tworzą przestrzeń ‘pomiędzy budynkiem a lasem’, a w towarzystwie nieformalnie zagospodarowanej zieleni mają znaczący potencjał, aby stać się miejscem niewymuszonej integracji użytkowników i lokalnych mieszkańców.

Architektura zwraca uwagę elegancką, współczesną interpretacją stylu Świdermajer, charakterystycznego dla linii Otwockiej. Wartością projektu jest nie tylko zaczerpnięta subtelna ornamentyka, ale przede wszystkim rozwiązania typowe dla funkcji sanatoryjnej – tak potrzebne tutaj miejsca spotkań i wypoczynku. Propozycja autorów ma znamiona architektury ponadczasowej – wyjątkowej, bo osadzonej w sposób dojrzały w lokalnym kontekście kulturowym.

W konkursie szukano najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Zespół planowanej zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Potrzeby przyszłych użytkowników są więc rozległe. Duże znaczenie miał też projektu zieleni rekreacyjnej, parkowej i leśnej oraz zagospodarowanie terenu z parkingiem i drogami wewnętrznymi. Konkurs poprzedzono konsultacjami społecznymi. Jasno z nich wynikało, że mieszkańcy Wawra chcą nowoczesnego miejsca spotkań i odpoczynku z ciekawą ofertą kulturalną. Nie brakowało marzeń o oranżerii lub ogrodzie zimowym. Pojawił się też pomysł ogrodu społecznego z siłownią plenerową lub murawą rekreacyjną, bujanymi ławami czy huśtawkami. Zwycięski projekt zapowiada, że wiele z oczekiwań mieszkańców uda się spełnić.

Czytaj też: Warszawa | Wydarzenia  | Zdrowie | Ciekawostki| whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Warszawa