Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Projekt od Studio 89 stopni.

Poznaliśmy nowy projekt Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Celem konkursu współorganizowanego przez podwarszawską Gminę Michałowice oraz warszawski odział SARP jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego obiekt. Prezentujemy wam projekt Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie stworzony przez pracownię Studio 89 stopni.

Koncepcja
Budynek – dom lokalnej społeczności stanowiący malarskie uzupełnienie otaczającego go ogrodu. Architektura kontekstu zaprojektowana w poszukiwaniu tożsamości niezwykłego otoczenia i jak najpełniejszego wykorzystania jego potencjału.

Obiekt rozbity na mniejsze moduły nawiązuje skalą i formą do domów w Komorowie. Bryła budynku meandruje między koronami drzew wyznaczając w swoim obrysie place – podwórka o różnych funkcjach: bardziej formalny plac wprowadzający do budynku, podwórko przy kawiarni otwierające się na ogród, wąski przesmyk przylegający do holu prowadzący przez park w kierunku stacji WKD.


Funkcja
Wszystkie główne pomieszczenia budynku zostały rozlokowane na poziomie parteru oraz spięte przestronnym holem otwierającym się na ogród. Poszczególne pomieszczenia zostały zlokalizowane tak aby ich ekspozycja sprzyjała pełnionej przez nie roli. Budynek doświetlany jest przez duże przeszklenia otwierające oraz przez świetliki zlokalizowane w szczytach dachów. Elewacja od strony torów ze względów akustycznych nie posiada okien. 

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych
Dzięki rozmieszczeniu wszystkich głównych funkcji w budynku na parterze obiekt jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Identyfikacja wizualna w budynku została zaprojektowana jako mocno kontrastowa w celu ułatwienia poruszania się po budynku osobom niedowidzącym.

Materiały
Podstawowymi użytymi materiałami jest bordowa blacha falista na elewacji, której żywy kolor stanowi malarski kontrast dla otaczającej zieleni, oraz jasne drewno we wnętrzach podkreślające lokalny charakter architektury. Materiałami uzupełniającymi są czarne elementy ślusarki.

Zagospodarowanie terenu
Budynek został zaprojektowany przy założeniu minimalnych ingerencji w istniejący drzewostan. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje swobodny rozwój dzikiej roślinności między drzewami, traw i krzewów. Na terenie zostały wyznaczone dwie okrągłe strefy, na których zlokalizowane są funkcje towarzyszące: plac zabaw, siłownia plenerowa, miejsca do rekreacji. Przez cały park prowadzić będzie szlak w postaci drewnianego decku nawiązującego geometrią do rzutu budynku CIKwK.

O pracowni studio 89 stopni pisaliśmy przy okazji ich projektu na kaplicę w Rwandzie, która została doceniona w międzynarodowym konkursie, o czym przeczytacie TUTAJ. 

Czytaj też: Architekt | Kultura | Warszawa |

źródło: materiały prasowe