MODERNIZACJA DWORCA KOLEJOWEGO W DOPIEWIE

Uczelnia: Politechnika Poznańska Wydział Architektury i Urbanistyki.

Autor: Nikodem Chojnacki.

Projekt zrealizowany został na I semestrze studiów drugiego stopnia pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej w roku akademickim 2014/15.

.

                   Założeniem projektu była modernizacja budynku Dworca Kolejowego znajdującego się w Dopiewie, przy ulicy Leśnej 16. Projektowana modernizacja polega na zmianie układu funkcjonalnego samego dworca oraz jego rozbudowie, która pozwala na wprowadzenie kolejnej funkcji budynku jaką jest Centrum Kultury.

 Całość zaprojektowana została w taki sposób, aby jak najmocniej wyeksponować zabytkowy budynek dworca. Dobudowane po obu jego stronach moduły charakteryzują się subtelnym nawiązaniem do istniejącej zabudowy. Szerokość podziałów okiennych została zaczerpnięta z istniejącego budynku. Również okładzina – cegła klinkierowa w kolorze naturalnym – to nawiązanie do historii dworca. Bryłę dworca pozostawiono w niezmienionej formie, projektując jedynie wymianę stolarki okiennej i połaci dachowej oraz remont fasady i nadanie jej białego koloru. Dzięki temu uzyskano efekt kontrastu w stosunku do modernistycznych brył dobudowanych modułów co mocno eksponuje budynek dworca. Minimalistyczną formę rozbudowy wzbogacono o delikatne detale w postaci dwuteowników stalowych wykorzystanych na fasadzie, podkreślających industrialny charakter całego budynku.

 Zmiana we wnętrzu historycznego budynku polega na usunięciu starej klatki schodowej oraz zmianie układu funkcjonalnego. Dzięki rozbudowie budynek pełni 3 funkcje: dworca kolejowego wraz z kasami biletowymi i zapleczem sanitarnym, centrum kultury z przestrzenią wystawową oraz funkcję gastronomiczną.

Lokalizacja: Dopiewo, ul.Leśna 16

Powierzchnia użytkowa: 751 m2

Funkcja: usługowa

 Rok powstania projektu: 2015