Centrum Minimalizmu we Wdzydzach. Praca magisterska Joanny Szulfer z Politechniki Gdańskiej

Centrum Minimalizmu we Wdzydzach jest tematem pracy magisterskiej Joanny Szulfer z Politechniki Gdańskiej. Głównym wątkiem jest wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub na przykładzie Wdzydz Kiszewskich. Wdzydze to niewielka wieś położona na Kaszubach o bogatej historii oraz tradycji dziedzictwa kulturowego wiążącej się m.in z obiektem Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich. Projekt skupia w sobie opracowanie wytycznych urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym będzie możliwe uporządkowanie przestrzenne Wdzydz. Szczegółowo rozwiązywana jest jedna z działek w centrum wsi, na której projektowane jest Centrum Minimalizmu jako implementacja filozofii minimalizmu.

Analiza problemu
W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność wsi jako turystycznych destynacji. Zjawisko to niesie za sobą wiele negatywnych (ale też i pozytywnych) skutków, które odciskają swoje piętno m.in. na wizualnym charakterze wsi. Przykładem takiej miejscowości są właśnie Wdzydze – niewielka miejscowość położona w malowniczym otoczeniu jezior i lasów. Brak odpowiednich planów oraz wytycznych spowodował, że we wsi rozpoczął się proces degradacji przestrzennej. Turystyka wiejska prowadzona w sposób zrównoważony i całościowy może mieć jednak niezwykle zbawienny wpływ m.in na problem „wymierania” wsi.  W związku z powyższym, ważnym dla autorki pracy było stworzenie fizycznego zapisu wytycznych urbanistyczno-architektonicznych dla Wdzydz, który przyczyni się do jej pozytywnego rozwoju.


Projekt w skali urbanistycznej
Jednym z głównych założeń urbanistycznych koncepcji jest projekt nawodnej kładki łączącej wieżę widokową wraz z stanicą PTTK z znajdującym się na drugim końcu wsi obszarem Muzeum. Ponadto projektowane są m.in. zejścia do wody (obecnie możliwe jedynie w kilku miejscach) czy zielony, wielofunkcyjny parking przy wjeździe do wsi (wspomagający wykluczenie ruchu samochodowego z centrum wsi). Masterplan zakłada także cofnięcie niekorzystnych podziałów parcelacyjnych oraz wskazuje kierunek rozwoju dla konkretnych działek. Wszystkie wytyczne urbanistyczne skupiają się na zachowaniu pierwotnego charakteru wsi – jej niezwykłego związku z historią, kaszubską tradycją i przyrodą.

Projekt w skali architektonicznej
Szczegółowo rozwiązywana jest działka w sercu wsi. Projekt zakłada stworzenie na niej tytułowego Centrum Minimalizmu – czyli kompleksu sprzyjającemu wyciszeniu i poznaniu. Założenie składa się z siedmiu, niewielkich budynków będących we wzajemnej korelacji. Każdy z budynków posiada odrębną funkcję, możemy wyróżnić: budynek lobby, budynek hotelowy, budynek restauracyjny, budynek medytacji, budynek saun, budynek basenowy oraz budynek gospodarczy. 

Istotnym dla charakteru proponowanej architektury była analiza a następnie wykorzystanie w projekcie tradycyjnego budownictwa Kaszub, dlatego też forma budynków oraz ich usytuowanie na działce to zabawa historycznymi założeniami – np. formą podcieni, czy wariacją na temat centralnego trzonu kominowego widocznego jako wygięte po łuku ściany wyrastające z budynków. Całość założenia budowana jest na zasadzie kontrastu czerni z bielą, czyli tradycji z tytułowym minimalizmem.

Autor: Joanna Szulfer / Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG
Tytuł pracy: „Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub”  

Czytaj też: Polscy projektanci | Architektura w Polsce | Minimalizm | Podróże | Gdańsk |

źródło: materiał prasowy / Joanna Szulfer / Politechnika Gdańska, Wydział Architektury