Praca numer 3, Lobo-pracownia architektoniczna

Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej. Tak może wyglądać

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej. Nowy dworzec ma zmienić centrum miasta. Jury nie przyznało nagrody głównej, wskazano jednak dwie koncepcje, które zajęły II miejsce.

Konkurs zorganizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie urzędu miejskiego. Jego celem było wypracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod budowę w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Posłużą one do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar wskazany w konkursie obejmował 30 hektarów wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Głównym wyzwaniem stojącym przed projektantami było wykreowanie nowej wizji miejsca, będącego częściowo poprzemysłowym fragmentem przedmieścia i terenów kolejowych wymagających rewitalizacji, a w części ważnym fragmentem centrum Bielska-Białej. Do konkursu zakwalifikowało się 51 uczestników. Ostatecznie trudne wymogi formalne spełniło 10 prac projektowych.

Konkurs był trudny. Należało bowiem zaprojektować nie tylko samo centrum przesiadkowe, ale również jego rozwiązania funkcjonalne i połączenie z miastem. Także z tą jego częścią, która potrzebuje nowego impulsu inwestycyjnego – powiedziała podsumowując jego wyniki Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca Sądu Konkursowego, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Wyniki konkursu ogłoszono 27 maja. Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody. Ustanowiono dwie równorzędne drugie nagrody.

II nagroda (praca nr 3) Uczestnicy: Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Bielsko-Biała; Martyna Kotulek, Bielsko-Biała; Zuzanna Wojciech, Góra; Aleksandra Targiel, Bielsko-Biała; Jakub Jopek, Węgierska Górka.

Uzasadnienie: Za śmiałe i konsekwentne kształtowanie wyrazu architektonicznego układu kładek pieszo-rowerowych i zadaszeń identyfikujących elementy składowe centrum przesiadkowego oraz spajających wizualnie dwie części miasta rozdzielone terenami kolejowymi; za wskazanie kierunku zmian układu komunikacji kołowej, zmierzających do uspokojenia ruchu w ciągu ulic Warszawska, 3 Maja i utworzenia atrakcyjnej formy miejskiej alei oraz za przedstawienie nowych możliwości funkcjonalnych dla terenów kolejowych po dawnym dworcu towarowym.

Praca numer 3, Lobo-pracownia architektoniczna

Praca numer 3, Lobo-pracownia architektoniczna
Praca numer 3, Lobo-pracownia architektoniczna
Praca numer 3, Lobo-pracownia architektoniczna

II nagroda (praca nr 7) Uczestnicy: Michał Stangel i Tomasz Bradecki, Gliwice.

Uzasadnienie: Za prawidłowe rozmieszczenie elementów centrum przesiadkowego, maksymalnie skracające przejścia piesze dla jego użytkowników; za prawidłowe powiązanie ciągami ruchu pieszego obu rozdzielonych terenami kolejowymi części miasta, z czytelne zaakcentowanymi strefami wejściowymi oraz za zdecydowanie zrealizowany zamiar skomasowania obsługi komunikacji autobusowej po wschodniej stronie torów kolejowych i jej dobre powiązanie z projektowaną ul. Nowopiekarską.

III nagroda (praca nr 5) Uczestnicy: Jakub Botwina, Warszawa i Stanisław Botwina, Czechowice-Dziedzice.

Uzasadnienie: Za przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny; za prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli.

Wyróżnienie (praca nr 4) Uczestnicy: KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c., Kraków oraz Sebastian Kulik, Bielsko-Biała.

Uzasadnienie: Za ciekawe rozwiązania architektoniczne współgrające z istniejącym, zabytkowym budynkiem dworca kolejowego i umiejętnie wkomponowane w panoramę miasta oraz za konsekwentne wprowadzenia zieleni na zadaszenia peronów i obiektów dworców autobusowych.

Wyróżnienie (praca nr 10) Uczestnicy: KRYJAK – Biuro Projektów Marcin Kryjak, Tychy

Uzasadnienie: Za ukazanie możliwości poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla centrum przesiadkowego lokalizowanego na południe od istniejącego dworca kolejowego, co pozwoliłoby na bardziej harmonijne powiązanie z historycznym centrum miasta.

Spełniły się nasze oczekiwania. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło nas miasto powierzając zadanie organizacji konkursu, powstała koncepcja zagospodarowania ważnego obszaru Bielska-Białej. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości możliwe będzie przekształcenie tego miejsca w wielofunkcyjną strefę śródmiejską, zaś centrum przesiadkowe, jak i otaczający je obszar, pociągną za sobą rozwój całego miasta – mówi Maciej Zuber, prezes oddziału SARP w Bielsku-Białej.

Władze miasta w jury reprezentował wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński:

Wypracowana w konkursie i późniejszej debacie wizja będzie nam przyświecać przy opracowaniu projektu architektonicznego dla miejsca, które ma integrować dworzec kolejowy z dworcem komunikacji dalekobieżnej a także Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, czyli już w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 uda nam się zrealizować ten projekt. Z pewnością będziemy zachęcać mieszkańców do wspierania tej inicjatywy – mówi wiceprezydent Kamiński.

Koszt inwestycji, czyli budowę węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ul. Nowopiekarskiej miasto szacuje na ok. 400 mln zł.

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Komunikacja miejska | Meble miejskie | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: materiały prasowe