zdjecie-portretowe

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Autor: Martyna Miałkas
Temat: CENTRUM RYTMU ULICY. ADAPTACJA I ROZBUDOWA STAREGO MŁYNA W BUKU NA CELE KULTURALNE.

Projekt Centrum Rytmu Ulicy to koncepcja współczesnego ośrodka kultury kumulującego różne odmiany aktywności artystycznej, pozwalająca na ich wzajemne przenikanie się, relacje oraz interakcje. Centrum – centrum rozwijającego się miasta, kwintesencja sztuki; Rytm – rytm naszego życia, rytm w tym miejscu ma stanowić sztuka oraz emocje z nią związane; Ulica – miejsce dotyczące społeczeństwa, źródło wielu działań artystycznych.

Z wszystkich wymienionych powyżej czynników narodziła się nazwa instytucji – Centrum Rytmu Ulicy, w skrócie CRU (nawiązanie do angielskiego słowa „crew”, oznaczającego zespół). W przypadku tego miejsca jest to zespół kumulujący artystyczne dziedziny. Miejsce wpisujące się idealnie w strukturę miasta i potrzeby społeczności lokalnej, ale również otwarte dla gości, artystów międzynarodowych.

Obiekt, który został poddany adaptacji oraz rozbudowie to dawny budynek młyna w Buku, mieszczący się przy ulicy Dobieżyńskiej. Koncepcja projektowa zakłada pozostawienie dawnego budynku młyna, który już na stałe wpisał się w świadomość mieszkańców oraz stanowi niezwykły walor architektoniczny miasta.
Za dobrze znanym budynkiem młyna powstała zupełnie nowa bryła, połączona ze starą częścią szklanym łącznikiem.
Bryła oraz zastosowany materiał elewacyjny nowej części kontrastuje z dawną, ceglaną elewacją młyna, uwidaczniając jednocześnie artystyczny charakter tego miejsca. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach projektowych spowodowało powstanie koncepcji „żywej” elewacji wykonanej z tworzywowych rastrów. Elewacja w założeniu projektowym, podobnie zresztą jak większość przestrzeni wewnątrz budynku, ma możliwość przeobrażania się, zmieniania w zależności od potrzeb, sytuacji, chwili.
W dawnej części swoje miejsce znalazły takie funkcje jak: kawiarnia, sklep artystyczny, studio poligrafii, pracownia artystyczno-multimedialna, biura administracji, studio nagrań, sala ogniska muzycznego pełniąca również rolę sali prób dla zespołów, studio fotograficzno-filmowe. Ze względu na potrzebę większej przestrzeni dla niektórych działań artystycznych zdecydowałam się na rozbudowę obiektu. Wewnątrz nowej części znajduje się sala widowiskowo-konferencyjna, galeria sztuki, pracownia modelarska oraz szkoła tańca.

Powstanie projektu Centrum Rytmu Ulicy w starym młynie w Buku nie zrodziło się z sentymentu za rzemieślniczą przeszłością tego miejsca, ale z niezgody na niszczenie, upadanie budynków, które – moim zdaniem – są perełkami na urbanistycznej mapie miast. Pomysł na projekt wynika również z niezgody na schematyczność typowych obiektów kultury. Stworzyłam wzorcowy przykład architektury, która zacieśnia więzi społeczne, jest w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, tworzy niezwykłe wartości dla artystów oraz użytkowników tego miejsca, daje możliwości współistnienia i współpracy różnych dziedzin sztuki.