Cmentarz wojskowy na Westerplatte. Znamy wyniki konkursu!

Celem konkursu, którego wyniki ogłoszono 21 grudnia, było wyłonienie najlepszej koncepcji na cmentarz wojskowy na Westerplatte. W ramach prac konkursowych zlecono stworzenie “koncepcji miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe. 

Na konkurs ogłoszony przez Muzeum II Wojny Światowej wpłynęło 27 prac. Zadaniem autorów było opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która “w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej tego symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji” – czytamy w regulaminie konkursu.


Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli warszawscy projektanci: biuro NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, w skład zespołu autorskiego weszła także Karolina Kayzer.

“Konkurs był bardzo trudny. Należało z jednej strony zaprojektować kameralny cmentarz dla bohaterów dramatycznych wydarzeń na Westerplatte, a z drugiej znaleźć formę ponadczasowego, uniwersalnego upamiętnienia, która uszanuje kruche, autentyczne świadectwa historii: krajobraz, ukształtowanie terenu, ruiny, leje po bombach. Nadesłane prace należy ocenić jako dobre lub bardzo dobre” – powiedział przewodniczący Sądu Konkursowego dr. hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. Politechniki Łódzkiej i dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Uzasadnienie przyznania pierwszej nagrody w konkursie:

“Praca (NM Architekci) najlepiej ze wszystkich przedstawionych projektów realizuje idee konkursu, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideową. Praca minimalnymi środkami wyrazu organizuje przestrzeń cmentarza jako współczesną propozycję klasycznych symboli. Ponadczasowa – absolutna forma zamyka drogę przez las Westerplatte, a stalle – miejsca pochówków, stojące wokół krzyża, symbolicznie się z nim jednoczą. Minimalne środki wyrazu zaproponowane w pracy pozwalają przemówić krajobrazowi, niebu, drzewom, łące, które są najważniejszym nośnikiem pamięci dramatu, który rozegrał się na Westerplatte. Dostosowanie uniwersalnego, geometrycznego archetypu (który czerpie z antycznej, potem renesansowej, a także współczesnej symboliki) do tego krajobrazu pozwoli na zaistnienie Miejsca. Odkształcenie geometrii, które będzie wynikiem uformowania terenu, uwzględnienia istniejących drzew, spowoduje stopienie ponadczasowego symbolu z przestrzenią ukształtowaną przez historię”.

Opis konkursu 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte” jest jednoetapowym, otwartym, realizacyjnym konkursem urbanistyczno-architektonicznym.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji. Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.  Zamawiający określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej na kwotę 3 500 000 zł brutto.

Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Patronami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Czytaj też: Historia | Zabytek | Urbanistyka | Architektura | Gdańsk

źródło: Gdansk.pl / https://muzeum1939.pl / Muzeum II Wojny Światowej wyłoniło zwycięską koncepcję cmentarza wojskowego na Westerplatte”