Pawilon Cepelii

Czy pawilon Cepelii w centrum Warszawy przestanie w końcu straszyć?

Pawilon Cepelii to bez wątpienia wyjątkowy zabytek. Niestety, od lat nie ma szczęścia co do renowacji i wszystko na to wskazuje, że nieprędko znów zobaczymy jego charakterystyczną konstrukcję i połacie przeszkleń. Był już ambitny plan, ale konserwator zabytków go zawetował. Co dalej z pawilonem? Nadal będzie straszyć w centrum?

Zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków mówią, że w Cepelii może znajdować się tylko lokal handlowy. Budynek nie może zatem pełnić funkcji gastronomicznej, czyli restauracji fast food. Konserwator Jakub Lewicki odmówił też uzgodnienia projektu, uzasadniając to „znaczną ingerencją w zabytkową substancję zabytku“. W ten sposób utracono inwestora inwestycji w postaci McDonald’s.

Pawilon CepeliiWydział Architektury i Budownictwa zapisał w decyzji o warunkach zabudowy, że będąca w posiadaniu Cepelii spółka Sienna 111 może go rozbudowywać, przebudowywać i remontować. Zlecono też prace architektowi, aby przygotował nowy projekt remontu pawilonu. Wygląda na to, że nic się w tej kwestii nie dzieje. Wszystko znowu utknęło w martwym punkcie i pawilon Cepelii będzie nadal niechlubną wizytówką centrum Warszawy.

Cepelia w 1966 i 2023 roku. Źródło: Zbiory – bonczek /hydroforgroup

Cepelia w 1966 i 2023 roku. Źródło: Zbiory – bonczek /hydroforgroup

Rok 1967 i obecnie. Widok na Marszałkowską i Universal zza budynku Cepelii. Widoczny skład wagonów 13N nr 399+400. Zdjęcie z książki “Warszawa. Krajobraz i architektura”, wyd. Arkady 1970. Źródło: fotopolska.eu/Krzysiek99Obiekt powstał w 1966 roku według projektu architekta Zygmunta Stępińskiego, we współpracy z Andrzejem Milewskim i inżynierem Aleksandrem Hawemanem, w sąsiedztwie realizowanej w tym samym czasie zabudowy mieszkaniowo-usługowej ulicy Marszałkowskiej. Trójkondygnacyjny budynek został skonstruowany w oparciu o stalowo-aluminiową konstrukcję i duże połacie przeszkleń. Nieprzeszkloną część elewacji, obecnie widoczną od strony hotelu Metropol, pokryto ręcznie wypalanymi ceramicznymi płytkami w kolorze turkusowym autorstwa Stanisława Kucharskiego. W budynku mieścił się główny salon ekspozycyjno-handlowy Cepelii w Warszawie. Warto przypomnieć, co znaczyło w PRL słowo Cepelia:

Cepelia (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego) – centralny związek spółdzielni rękodzieła, który prowadził placówki handlowe zajmujące się zbytem towarów produkowanych w zrzeszonych spółdzielniach, wykonywanych bądź inspirowanych twórczością polskich artystów ludowych. Istniał w latach 1949–1990.

Obecnie obiekt stoi zamknięty i opuszczony. Straszy, pokryty plakatami i graffiti oraz zabitymi dyktą oknami. 28 kwietnia 2017 pawilon został wpisany do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, a 8 lutego 2019 do rejestru zabytków.

Źródło: warszawa.naszemiasto.pl

Czytaj też: Modernizm | Warszawa | Minimalizm | Elewacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie