Deszczówka z dachu liceum zasili pobliskie stawy. Ma to pomóc lokalnej populacji traszek!

Deszczówka z dachu liceum będzie spływać do dwóch stawów na poznańskim Chartowie. Celem takiego rozwiązania jest nie tylko poprawa retencji wody w mieście i przeciwdziałanie suszom, ale także zapewnienie odpowiednich warunków życia i godowania traszkom, czyli gatunkowi płazów objętych ochroną prawną, które występują na tym terenie. Świetny pomysł! 

Od przyszłorocznej wiosny dwa stawy leżące na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie będą zasilane deszczówką zebraną powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg , który wyłoni wykonawcę tej inwestycji wpisującej się w działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w mieście.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca m.in. zbuduje odcinek kanalizacji deszczowej, do której dołączy studnie i istniejące rynny dachowe na szkolnym budynku, a także odcinek rurociągu grawitacyjnego prowadzącego do jednego ze stawów oraz rurociąg przepływowy łączący na stałe dwa stawy ze studnią przelewową, wlotami i wylotami.


“Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie ma przyczynić się do zwiększenia retencji wodnej w mieście. Jej potrzeba jest zapisana w Strategii Rozwoju Miasta. Realizacja tej inwestycji, dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom suszy. Dodatkowo zapewni odpowiednie warunki życia i godowania traszkom, czyli gatunkowi płazów objętych ochroną prawną, które występują na tym terenie” – mówi Barbara Plenzler – Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podmioty, które są zainteresowane udziałem w ogłoszonym przetargu, swoje oferty mogą składać do 5 stycznia 2022 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie PIM.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Poznań | Ekologia | Park  | Zieleń | Edukacja

źródło: poznan.pl 
zdjęcia: poznan.pl  / traszka: Ian Kirk / Wikicommons.pl CC BY 2.0

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły