Diabelski młyn na starówce w Przemyślu. Konserwator zabytków nakazał rozbiórkę

Diabelski młyn na starówce w Przemyślu zaczął działać w sobotę 29 kwietnia. Pomimo tego, że kilka dni wcześniej konserwator zabytków wyraził sprzeciw wobec stawiania ciężkiej konstrukcji w tym miejscu i nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu wydał komunikat w sprawie turystycznej atrakcji. Diabelski młyn pojawił się na pl. Niepodległości w Przemyślu. Wprawdzie zgodę na zajęcie pasa drogowego wydał Zarząd Dróg Miejskich, ale konieczna była jeszcze zgoda konserwatora zabytków. To historyczne centrum miasta, wokół którego znajduje się mnóstwo zabytkowych budynków.

Urzędnicy konserwatora takiej zgody nie przyznali. Mimo braku zgody właściciel nie zatrzymał prac budowlanych i konstrukcja diabelskiego młyna rosła.

W efekcie konserwator zabytków zawiadomił Komendę Miejską Policji w Przemyślu o nielegalnym prowadzeniu robót budowlanych – bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego i związanym z tym niszczeniem nawierzchni placu (pęknięcia i wyszczerbienia oraz efekt klawiszowania płyt granitowych), które powstały poprzez wjazd ciężkiego sprzętu i ustawianie potężnej konstrukcji technicznej. Konserwator zwrócił uwagę na występowanie zabytków archeologicznych pod nawierzchnią placu – pozostałości zabytkowej zabudowy nieistniejących kamienic oraz możliwość ich słabej odporności na wysokie obciążenia.


Dodatkowo konserwator wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu robót budowlanych. Pracownicy stawiający konstrukcję jednak nic sobie z tego nie zrobili i doprowadzili budowę do końca. Również jak rzucenie grochem o ścianę było wydanie przez konserwatora decyzji nakazującej przywrócenie terenu do poprzedniego stanu poprzez wykonanie następujących czynności: usunięcie powstałej dotychczas konstrukcji koła widokowego oraz naprawę zniszczonej nawierzchni, z terminem wykonania do 28 kwietnia b.r. oraz rygorem natychmiastowej wykonalności.

W majowy weekend koło kręciło się w najlepsze. Docelowo diabelski młyn ma stać w tym miejscu do 15 maja. Bilet wstępu kosztuje 25 zł (normalny) lub 20 zł (ulgowy). Diabelski młyn należy do Lunaparku Robland z Leszna.

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu (wuozprzemysl.pl)

Czytaj też: Ciekawostki | Archialert | Miasto | Zabytek | whiteMAD na Instagramie