Są unikalne. Domy przy ulicy Przybyszewskiego w Warszawie

Przy ulicy Przybyszewskiego w Warszawie znajdują się szeregowe domy, które kiedyś powstały dla robotników. Dziś mają status zabytku, a w krótce rozpocznie się ich remont.

W pierwszej kolejności odnowiona zostanie elewacja budynku przy ulicy Przybyszewskiego 73/77. Następnie planowany jest remont budynku pod numerem 63/67.

Domy przy ulicy Przybyszewskiego na Starych Bielanach zbudowane zostały w dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszy zbudowany został w 1930 roku, jako część zaprojektowanej przez Janusza Dzierżawskiego spółdzielczego osiedla mieszkaniowego „Zdobycz Robotnicza”. Chociaż twórcami spółdzielni była grupa socjalistycznych aktywistów, domy zaprojektowano w modnym wówczas stylu dworkowym, które nawiązywały do szlacheckich siedzib z XIX wieku.

Budowę realizowano w systemie gospodarczym, to znaczy inwestycję finansowały kredyty państwowe, a prace budowlane wykonywali członkowie spółdzielni. Ta ostatnia miała pokryć 20 proc. kosztów budowy domów.

Niestety, zderzenie socjalistycznych ideałów z rzeczywistością nastąpiło już w 1931 roku. Okazało się, że sumy wypracowywane przez spółdzielców nie przystają do realnych kosztów budowy. Spółdzielnia zbankrutowała, a domy przejmowali wierzyciele na czele z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I tak marzenie o mieszkaniu w „szlacheckich dworkach” legło w gruzach, a robotnicy musieli wyprowadzić się z Bielan – informuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.


W sumie przy ulicy Przybyszewskiego zbudowano kilka segmentów. Są to jednopiętrowe budynki przykryte wysokimi dwuspadowymi dachami. Ich elewacja jest uproszczona. Osiedle do dziś zachowało swój przedwojenny, dworkowy charakter.

Remont realizowany jest z dofinansowaniem z budżetu miasta Warszawy.

źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (https://um.warszawa.pl/waw/zabytki)

Czytaj też: Zabytek | Warszawa | Dom | Elewacja | whiteMAD na Instagramie