Domy Sąsiedzkie pod Warszawą, czyli białe bliźniaki w eleganckim stylu.

Projektowaną zabudowę tworzą cztery budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowane pomiędzy gęstą zabudową usytuowaną w granicach sąsiednich działek. Bliźniaki zaprojektowano w oparciu o stałą zasadę: każdy segment posiada rzut w kształcie litery L i przekryty jest dachem o rzucie prostokątnym. Powstałe w ten sposób charakterystyczne zadaszenia zaznaczają strefy wejściowe i taras, wyznaczając przestrzenie prywatne projektowanych budynków.
 Autorem projektu jest pracownia exexe kierowana przez Ligię Krajewską i Jakuba Pstrasia. 

Grupy budynków przekryte są dachami o kącie nachylenia połaci 20° wspólnie tworzącym geometrię dwuspadową, co stanowi nawiązanie do otaczającej zabudowy. Budynki A i B posiadają kalenicę równoległą do krótszego boku działki, a C i D prostopadłą, co dynamizuje kompozycję projektowanego układu urbanistycznego i sprawia, że wszystkie budynki skierowane są elewacją szczytową w kierunku podjazdu. Budynki zaprojektowano jako 2- kondygnacyjne bez podpiwniczenia.

Zespół budynków cechować będzie dominująca kolorystyka bieli, obecna w wykończeniach ścian, dachu, balustrad i ogrodzeń, skąpana w zieleni ozdobnych traw. Materiałem wykończeniowym dachu i ścian będzie blacha aluminiowa na rąbek stojący, płynnie przechodząca na elewacje, a wnęk – biały tynk. W kontraście do chłodnych, blaszanych elewacji, stolarkę zaprojektowano jako drewnianą w kolorze naturalnym. Ze względu na wymogi związane z ochroną przeciwpożarową budynków, domy projektuje się w technologii ściany jednowarstwowej. Koncepcja zabudowy dla działki, zgodnie z wydaną decyzją WZ zakłada budowę 4 budynków (segmentów) jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, stanowiących zespół pasujących do siebie obiektów nawiązujących do zabudowy na sąsiednich działkach.

Pierwszą grupę budynków stanowią segmenty A i B usytuowane w pierwszej linii zabudowy. Z uwagi na sąsiedztwo budynków w ostrej granicy działki, domy zaprojektowano jako przylegające całą długością ściany do zabudowy sąsiedniej. Budynki A i B różnią się programem funkcjonalnym oraz nieznacznie powierzchnią użytkową. Drugą linię zabudowy tworzą domy C i D zaprojektowane jako segmenty powtarzalne. Budynki współdzielić będą dojazd, dojścia, strefę wejściową na teren oraz śmietniki i studnie.

Kategoria: Mieszkalne
Status: Pozwolenie na Budowę Klient: Prywatny
Rok: W opracowaniu
Powierzchnia: 400 m2
Lokalizacja: okolice Warszawy Zespół: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś
Wizualizacje: Sebastian Grochowski
Strona internetowa:  www.exexe.pl