Dron będzie kontrolował powietrze w Poznaniu. Prosili o to sami mieszkańcy. 

Poznaniacy po raz kolejny udowadnili jak ważne są dla nich kwestie związane z ekologią i czystością powietrza. Mieszkańcy w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wskazali, że to właśnie na walkę ze smogiem chcą wydać publiczne pieniądze.

Miasto Poznań podejmuje kolejne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Podpisano umowę z firmą LTA Design z Gliwic, która przy użyciu drona będzie prowadzić specjalistyczne pomiary w stolicy Wielkopolski. Badania na ulicach Poznania będą odbywać się do połowy grudnia. Czas i lokalizacja badań zostaną uzgodnione z poznańską strażą miejską. Obszary badań będą typowane pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji.

„Chcemy uświadomić poznaniakom, jak ważna jest troska o środowisko oraz jakie skutki niesie za sobą spalanie odpadów. Liczymy, że dzięki takim działaniom wielu z nich zmieni swoje zwyczaje i zacznie przykładać większą wagę do tego, co spala w swoich piecach i kominkach. Osoby, do których nie przemówią racjonalne argumenty, być może przekonają mandaty nałożone przez strażników miejskich. Specjalistyczny sprzęt pomoże skuteczniej wykrywać trucicieli” – mówi Katarzyna Kierzek – Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

Czujnik podpięty do drona pozwoli wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wskazywać będą na spalanie odpadów (formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone – PM 2,5 oraz PM 10). Wyniki będą przekazywane na bieżąco. Pomoże to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko.

Firma LTA Design przeprowadzi także 4 spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące ochrony powietrza – w szczególności szkodliwości spalania odpadów. Będą one skierowane do wszystkich chętnych poznaniaków.

Realizację projektu poprzedziła akcja pilotażowa “Spalajmy. Nie zatruwajmy”. W marcu badania na terenie Poznania, przy użyciu drona i samochodu elektrycznego, przeprowadzili pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa (jednostki naukowo-badawczo-rozwojowej na co dzień działającej w Katowicach). Akcja miała głównie charakter edukacyjny. Poprzedziło ją spotkanie w Sali Sesyjnej, przybliżające temat smogu i pokaz sprzętu pomiarowego na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

źródło: www.poznan.pl