Dworzec Kolejowy w Białymstoku będzie jak nowy

Blisko 160-letni dworzec PKP w Białymstoku odzyska dawny blask! Kolejarze podpisali umowę z wykonawcą inwestycji.

Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko – Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Obiekt powstał w 1860 r. i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Równorzędnym celem jest konserwacja istniejącej substancji zabytkowej obiektu z wyeksponowaniem walorów architektonicznych po przywróceniu pierwotnego charakteru poczekalni.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania dworca podczas realizacji robót budowlanych zostanie zbudowany tymczasowy dworzec. Prace rozpoczną się w listopadzie tego roku. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2020 roku. Budimex będzie współpracował z dużą lokalnych podwykonawców w zakresie tego kontraktu. Wartość podpisanego kontraktu to 29 470 000,00 mln zł netto. Powierzchnia obiektu wynosi 2965,75 m2, natomiast kubatura 23080,00 m3.

Budimex ma już doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Kilka lat temu gruntownie wyremontował zabytkowy dworzec kolejowy we Wrocławiu.

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły