Dworzec kolejowy w Siemiatyczach po remoncie. Pasażerowie już z niego korzystają

Kolejarze zakończyli prace, dzięki którym wyremontowany i przebudowany został dworzec kolejowy w Siemiatyczach. Swoje oblicze zmieniło też bezpośrednie otoczenie dworca.

To kolejny obiekt kolejowy, który zmodernizowany został w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie podlaskim. Renowację przeszła elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Odnowiono gzymsy i pilastry. Z okien budynku usunięto stare kraty, wymieniono okna i drzwi. Wyburzono też ścianki działowe i wzmocniono stropy. Obiekt zyskał też nowy dach.

Dzięki przebudowie dworzec w Siemiatyczach stał się energooszczędny i tańszy w eksploatacji.
Zamontowano w nim nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą. W celu ograniczenia strat ciepła wykonano ocieplenie budynku oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS.

Metamorfozę przeszła przestrzeń obsługi podróżnych. Pasażerowie zyskali przestronny hol, który pełni funkcję poczekalni. Umieszczono tu nowe ławki, kosze, plansze z rozkładami jazdy pociągów i oświetlenie typu LED. Zbudowano też nowe toalety, które posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nowością jest pochylnia o łagodnie wyprofilowanym nachyleniu, ułatwiającą dostęp do budynku z poziomu placu przed dworcem. Ważnym elementem zakończonej inwestycji był montaż systemów monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów przeciwpożarowych.
dworzec w Siemiatyczach


Unia Europejska dostrzega i kompleksowo wspiera rozwój kolejowego systemu transportowego w Polsce. Oprócz dużych dworców we Wrocławiu czy Krakowie, Unia wspiera także remonty w mniejszych miejscowościach, takich jak Siemiatycze. Dzięki tym inwestycjom, koleje stają się dostępne dla każdego – powiedział Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

W ramach inwestycji przebudowano bezpośrednie otoczenie dworca. Ułożono nowe nawierzchnie chodników i dróg. Na placu przed dworcem wytyczono również 19 miejsc postojowych (w tym po dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi) oraz zmieniono organizację ruchu. Oprócz tego w sąsiedztwie budynku zamontowano elementy małej architektury (kosze, ławki, stylizowane na historyczne lampy) oraz uporządkowano zieleń. W pobliżu dworca od podstaw wybudowano wiatę rowerową ze stojakami dla rowerów.

Przebudowa dworca w Siemiatyczach była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jej łączny koszt to prawie 9,5 mln zł brutto. Wykonawcą prac budowlanych było konsorcjum firm SKB Budownictwo Sp. z o.o. oraz SKB Spółka Akcyjna.

Czytaj też: Kolej | Metamorfoza | Renowacja

źródło: PKP SA