Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej odzyska dawny blask!

PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gmina Dąbrowa Górnicza podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rewitalizacji tamtejszych dworców kolejowych oraz zagospodarowania przylegających do nich terenów. Planowane inwestycje umożliwią stworzenie w przyszłości centrów przesiadkowych przy obu obiektach.

Podpisane porozumienie zakłada modernizację zabytkowego dworca Dąbrowa Górnicza i dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Inwestycja umożliwi przywrócenie obsługi pasażerskiej w obu budynkach. Większość powierzchni na dworcach zagospodaruje Gmina – samorząd planuje m.in. otwarcie posterunku policji czy Straży Miejskiej. Pozostała przestrzeń w obiektach zostanie przeznaczona pod funkcje handlowo-usługowe.

Przyszła inwestycja pozwoli na przywrócenie funkcji związanej z obsługą pasażerów na obu nieużytkowanych dotychczas dworcach kolejowych. W znacznym stopniu wpłynie to na zwiększenie komfortu podróżnych korzystających z tych stacji. W tym kontekście niezwykle istotna jest również współpraca z Gminą Dąbrowa Górnicza, która na terenie przyległym zamierza stworzyć centra przesiadkowe. Realizacja obu inwestycji to przykład oczekiwanego modelu, który wypracowujemy wspólnie z samorządami – mówi Marek Michalski, członek zarządu odpowiedzialny w PKP S.A. za inwestycje.

Poza rewitalizacją obu budynków dworcowych, planowana jest również budowa przejść podziemnych pod torami oraz częściowa przebudowa układu torowo-peronowego. Przeanalizowana zostanie także możliwość budowy tuneli drogowych pod torami, które pozwoliłyby na likwidację dotychczasowych przejazdów kolejowych w jednym poziomie. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie po przeprowadzeniu analiz ruchu.

Wizualizację zmodernizowanego dworca przygotował arch. J. Świerzawski. W 2006 r. budynek wyglądał tak:

Dworzec w Dąbrowie Górniczej w 2006 r., fot. Bastet78 (wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0

Uzupełnieniem dla wskazanych prac będzie, planowana przez Gminę, budowa Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych przy obu budynkach dworcowych. Na rozwiązaniu tym zyskają przede wszystkim mieszkańcy, którzy w łatwy sposób będą mogli przesiąść się z pociągu w inny środek transportu. Samorząd będzie również odpowiadał za realizację infrastruktury towarzyszącej – m.in. dojazdów czy parkingów.

Zależy nam na jak najszybszym rozpoczęciu projektowania, ponieważ przebudowy dworców i ich najbliższego otoczenia będą bardzo ważnym elementem planowanej przez nas rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej – mówi Marcin Bazylak, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej odpowiedzialny za inwestycje miejskie.

Obecnie trwają przygotowania do inwestycji obejmującej rewitalizację dworców i prace w układzie torowo-peronowym. Jeszcze w tym roku PKP S.A. zamierza ogłosić przetarg na prace projektowe dla tego zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na 2018 r.