PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gmina Dąbrowa Górnicza podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rewitalizacji tamtejszych dworców kolejowych oraz zagospodarowania przylegających do nich terenów. Planowane inwestycje umożliwią stworzenie w przyszłości centrów przesiadkowych przy obu obiektach.

Podpisane porozumienie zakłada modernizację zabytkowego dworca Dąbrowa Górnicza i dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Inwestycja umożliwi przywrócenie obsługi pasażerskiej w obu budynkach. Większość powierzchni na dworcach zagospodaruje Gmina – samorząd planuje m.in. otwarcie posterunku policji czy Straży Miejskiej. Pozostała przestrzeń w obiektach zostanie przeznaczona pod funkcje handlowo-usługowe.

Przyszła inwestycja pozwoli na przywrócenie funkcji związanej z obsługą pasażerów na obu nieużytkowanych dotychczas dworcach kolejowych. W znacznym stopniu wpłynie to na zwiększenie komfortu podróżnych korzystających z tych stacji. W tym kontekście niezwykle istotna jest również współpraca z Gminą Dąbrowa Górnicza, która na terenie przyległym zamierza stworzyć centra przesiadkowe. Realizacja obu inwestycji to przykład oczekiwanego modelu, który wypracowujemy wspólnie z samorządami – mówi Marek Michalski, członek zarządu odpowiedzialny w PKP S.A. za inwestycje.

Poza rewitalizacją obu budynków dworcowych, planowana jest również budowa przejść podziemnych pod torami oraz częściowa przebudowa układu torowo-peronowego. Przeanalizowana zostanie także możliwość budowy tuneli drogowych pod torami, które pozwoliłyby na likwidację dotychczasowych przejazdów kolejowych w jednym poziomie. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie po przeprowadzeniu analiz ruchu.

Wizualizację zmodernizowanego dworca przygotował arch. J. Świerzawski. W 2006 r. budynek wyglądał tak:

Dworzec w Dąbrowie Górniczej w 2006 r., fot. Bastet78 (wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0

Uzupełnieniem dla wskazanych prac będzie, planowana przez Gminę, budowa Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych przy obu budynkach dworcowych. Na rozwiązaniu tym zyskają przede wszystkim mieszkańcy, którzy w łatwy sposób będą mogli przesiąść się z pociągu w inny środek transportu. Samorząd będzie również odpowiadał za realizację infrastruktury towarzyszącej – m.in. dojazdów czy parkingów.

Zależy nam na jak najszybszym rozpoczęciu projektowania, ponieważ przebudowy dworców i ich najbliższego otoczenia będą bardzo ważnym elementem planowanej przez nas rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej – mówi Marcin Bazylak, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej odpowiedzialny za inwestycje miejskie.

Obecnie trwają przygotowania do inwestycji obejmującej rewitalizację dworców i prace w układzie torowo-peronowym. Jeszcze w tym roku PKP S.A. zamierza ogłosić przetarg na prace projektowe dla tego zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na 2018 r.