Dworzec Warszawa Zachodnia gotowy w 60 proc.

Przebudowa dworca Warszawa Zachodnia jest zrealizowana w 60 procentach. O zaawansowaniu prac poinformował wykonawca – firma Budimex. Przebudowa odbywa się bez zamykania ruchu kolejowego, co z jednej strony umożliwia pasażerom korzystanie z przejazdów, ale z drugiej strony stwarza problemy w kwestii poruszania się po całym obiekcie.

W ramach realizacji zadania przebudowy stacji kolejowej Warszawa Zachodnia aktualnie wykonawca realizuje prace na odcinku o długości 3,5 km. Obecnie trwa budowa konstrukcji zadaszenia nad peronami 3, 4 i 5 oraz nowych peronów. Ponadto od strony Woli powstaje budynek dworca. Na placu budowy pracuje prawie 550 osób i ok. 130 jednostek sprzętowych.

Obecnie to największa inwestycja spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jej wartość szacowana jest na ponad 1,9 mld zł. Prace rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. Stopnień ich zaawansowania na stacji wynosi około 60 proc.. Trwają obecnie prace nad konstrukcją zadaszenia nad peronami 3, 4 i 5. – W części centralnej stacji powstaje zadaszenie hali dworca, które posadowione jest na baretach. Zakończono w tym miejscu już roboty fundamentowe, czyli ponad 100 metrów bieżących ścian szczelinowych, które sięgały nawet 35 metrów poniżej poziomu terenu – mówi Patryk Jaworski, Kierownik Budowy stacji Warszawa Zachodnia w Budimex SA.

Rozpoczęło się betonowanie pierwszej płyty stropowej przejścia podziemnego w miejscu peronów 3, 4 i 5. Dalsze prace będą obejmowały zakres pod peronem 4 i 5 oraz konstrukcję nowych peronów. Ponadto od strony Woli powstaje budynek dworca.

Udało nam się już zrealizować ok. 70 proc. konstrukcji stalowej. Wykonaliśmy wszystkie fundamenty i 60 proc. ścian. W części wschodniej trwa budowa ściany oporowej o 280 metrach długości. Będzie służyła jako opór nasypu, który umożliwi połączenie torów średnicowych i dalekobieżnych, a dokładniej toru 2 z 1 ŚR prowadzącym do Warszawy Centralnej i dalej Warszawy Wschodniej – dodaje Patryk Jaworski.


Od strony stacji Warszawa Włochy trwają prace nad kontynuacją obiektu inżynieryjnego, który jest dwupoziomowym skrzyżowaniem układu torowego. Wykonane zostało już posadowienie obiektu. Pod nim, a także pod torem linii radomskiej nawiercono 10 km kolumn DSM.

Zakończenie prac na peronach 3 i 4 jest planowane do września tego roku. Z kolei od czerwca tego roku powinny być czynne wszystkie cztery tory linii średnicowej idącej od stacji w kierunku Warszawy Centralnej i Wschodniej.

Wprawdzie utrudnione jest przemieszczanie się pomiędzy peronami, ale wykonawca stara się ułatwić pasażerom dotarcie na docelowe miejsce. Ciekawostką jest Melex, którym firma Budimex wozi pasażerów, którzy chcąc przesiąść się na pociąg kolejki miejskiej muszą dostać się na odległy peron nr 9.

Warszawa Zachodnia to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Prace budowlane realizowane są w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Zakończenie inwestycji o wartości 1,9 mld zł planowane jest w 2024 roku.

źródło: materiały prasowe Budimex (www.budimex.pl)

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Warszawa | Kolej | Miasto | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły