Elegancki zestaw do pomiaru pracy serca od studentki Aleksandry Kroguleckiej.

Aleksandra Krogulecka jest absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy w Krakowie. Dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestniczyła w programie  „Kreatywni, innowacyjni z doświadczeniem”. Należy do Studenckiego Koła Naukowego Prototyp. Realizując projekt „Aida– zestaw urządzeń telemedycznych” w pracowni dra Marcina Nowaka we współpracy z firmą Consonance, uzyskała wyróżnienie na Wzornictwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie . Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018/2019)   


Obecnie coraz częściej jesteśmy świadkami przeciążenia systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie ciągle słyszymy o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. Dodatkowym impulsem do podjęcia tej problematyki było zagadnienie telemedycyny (forma usług medycznych świadczonych na odległość). Moją odpowiedzią na przeanalizowane zagadnienie jest Aida – zestaw urządzeń telemedycznych do samodzielnego stosowania w domu: Aida – hub telemedyczny oraz Aida EKG – koncept urządzenia do samodzielnego pomiaru pracy serca.

Główną grupą użytkowników są osoby wymagające prowadzenia systematycznej kontroli parametrów zdrowotnych, dla których wyjście z domu może stanowić szereg trudności. Dla części z nas samodzielne pokonanie dystansu dzielącego nas z najbliższą przychodnią może być niemalże niemożliwe, niezależnie czy zamieszkujemy obszary podmiejskie, czy duże aglomeracje.

Regularnie pozyskiwane dane oraz zbiór wyników z danego okresu mogą okazać się pomocne
w wychwyceniu zmian zachodzących w parametrach zdrowotnych, a tym samym przyczynić się do wykrycia nieprawidłowości. Drugą grupą użytkowników, są osoby nieświadome konsekwencji zdrowotnych. Obecnie żyjemy w nieustannym pośpiechu zapominając tym samym o własnym zdrowiu. W przypadku tych odbiorców celem projektu jest zwrócenie uwagi na istotę wykonywania badań profilaktycznych oraz zachęcenie do przeprowadzenia ich w domowym zaciszu.

Aida – hub telemedyczny, to urządzenie przeznaczone do pobierania danych z urządzeń medycznych, koncentracji zebranych informacji oraz przesyłania ich do aplikacji chmurowej. Aida pozwala na bezprzewodową i przewodową komunikację z urządzeniami medycznymi oraz aplikacją na urządzenia mobilne.

Integralną częścią proponowanych urządzeń jest system telemedyczny, którego elementem jest aplikacja dedykowana urządzeniom mobilnym. Głównym zadaniem aplikacji chmurowej byłoby zbieranie, analizowanie, porządkowanie i przechowywanie wyników. Dodatkowo ma ona umożliwiać uzupełnianie danych dodatkowymi informacjami (niepokojące objawy, rodzaj zażywanych medykamentów) oraz pełnić funkcję przypominającą (zażycie leków, wykonanie badania, wizyta u lekarza). Łączenie tych informacji mogłoby pozwolić na lepszą analizę wyników oraz kontrolę przebiegu leczenia.

Aida EKG to urządzenie dające możliwość wykonania standardowego badania EKG jak przeprowadzenia pomiaru metodą holtera. Dzięki temu, iż urządzenie zostało dostosowane do obydwu systemów pomiarowych zwiększają się jego możliwości diagnostyczne. Aida EKG składa się z trzech części, co przekłada się na zwiększenie jej możliwości funkcjonalno-użytkowych. Przesyłanie danych odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem bluetooth’a, dodatkowo postanowiłam umożliwić zgrywanie ich manualnie – poprzez bezpośrednie wpięcie modułu z pamięcią do huba. Zależało mi na ograniczeniu ilości komponentów niezbędnych do funkcjonowania całego systemu, dlatego postanowiłam umożliwić ładowanie EKG za pośrednictwem huba, dzięki czemu Aida zyskuje dodatkową funkcję – pośrednika zasilającego urządzenia peryferyjne (również telefon komórkowy) Nie mniej ważnym aspektem projektu było ocieplenie charakteru urządzeń medycznych przy jednoczesnym dostosowaniu koncepcji do wymogów techniczno-ekonomicznych oraz uwarunkowań wynikających z przyjętej technologii produkcji (wtrysk wysokociśnieniowy w formie stalowej) Zależności determinujące montaż podzespołów na płytce PCB oraz dostosowanie otworów technicznych pod złącza transmisyjne, bezpośrednio wpłynęły na geometrię powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych projektowanego urządzenia. Design w połączeniu z medycyną może skutkować produktami mającymi realny wpływ na życie człowieka, a dodając do tego technologie i telemedycynę – może indukować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu całego sektora zdrowotnego i społeczeństwa.