Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach od WXCA

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach wygrało konkurs Życie w Architekturze w kategorii “Najlepsze obiekt projektowany dla klimatu w latach 2015-2019”. Zaprojektowany przez architektów z pracowni WXCA budynek wykorzystuje pobliski krajobraz, z którym zdaje się być nierozerwalnie związany.

Budynek ECEG znajduje się w górach Świętokrzyskich, na tyłach miasta o średniowiecznym rodowodzie, tuż przy ruinach zamku, w wyeksploatowanym kamieniołomie Korzecko.

W przypadku tego obiektu od samego początku mieliśmy przekonanie, że jako architekci powinniśmy dać głos wyjątkowemu otoczeniu centrum, a interwencje architektoniczne i przekształcanie krajobrazu sprowadzić do minimum – mówi Krzysztof Budzisz z WXCA, współautor projektu.

Jury konkursu doceniło obiekt argumentując, że „to budynek symbol, w którym jednoczą się natura i kultura”. Nagrodę przyznano za „kreację obiektu, który doskonale wpisuje się w krajobraz Gór Świętokrzyskich i eksponuje jego unikalne zasoby, ograniczając przy tym negatywny ślad pozostawiony w środowisku. Wkomponowanie obiektu w nieckę będącą pozostałością wyeksploatowanego kamieniołomu Korzecko, zastosowanie wydobywanej lokalnie skały wapiennej w konstrukcji i elewacjach oraz okrycie terenu (wraz z dachami) charakterystycznymi dla regionu murawami kserotermicznymi harmonijnie łączy dzieło człowieka z dziełem natury”.

Cieszy nas, że ECEG, które jest z nami od 2015 r., ciągle zdobywa uznanie otoczenia. Dla nas najważniejsze jest, że nasze centrum naukowo-dydaktyczne faktycznie stało się mekką geologów z całego świata, ulubionym miejscem poznawania historii ziemi dla wszystkich grup wiekowych. Sam kompleks zaprojektowany z takim wyczuciem przez WXCA jest dowodem na to, że można w zgodzie współistnieć z naturą – mówi dr inż. Tomasz Łątka, kierownik ECEG.

Finalna wersja projektu budynku jest wynikiem szukania odpowiedniego konceptu na architekturę, dzięki której budynek stałby się naturalną częścią tego terenu. Projekt powstał z myślą o możliwie najmniejszej ingerencji w otoczenie i środowisko. Plan był taki, by budynek nie dominował nad swoim naturalnym otoczeniem. W efekcie powstały prostopadłościenne, zwarte, oszczędne w formie bryły, których kształt przypomina skalne bloki rozrzucone po wyrobisku.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej


Fasada jest wykonana z łupanego wapienia wydobywanego z kamieniołomu zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie w Bolechowicach. Specyficzny układ elewacji to z jednej strony nawiązanie, a z drugiej zabawa z tradycyjną techniką murarska zaczerpniętą z lokalnych budynków takich jak zamek w Chęcinach, pobliski klasztor czy lokalne chaty. Z kamienną fasadą o niejednorodnej tektonice kontrastują gładkie tafle szkła otwierające widoki na uroczą okolicę. ECEG to kompleks 5 brył, które są powiązane transparentnym, szklanym łącznikiem. W pierwszej mieści się hol wejściowy, stołówka i sala audytoryjna z odkrytą naturalną ścianą skalną na 243 osoby. Kolejna poświęcona jest w zupełności celom badawczo-laboratoryjnym. Ostatnie trzy stanowią zaplecze hotelowe dla pracowników, gości i studentów. Wszystkie funkcje są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Zieleń | Historia | Ekologia | Wydarzenia  | WXCA

źródło: WXCA