Fasada, która nieustannie się zmienia

Czas zmienia wszystko! Z takiego założenia wyszła grupa artystów z Indii. Udowodnili tym samym, że fasada budynku może zmieniać się wraz z biegiem czasu.

Wspomniana grupa składa się z 25 indyjskich i kilku zagranicznych artystów ulicznych. Ich projekt jest kontynuacją kampanii st+art. Ma ona na celu odmienienie wyglądu ulic stolicy Indii, New Delhi. Instalacja, która wzbogaciła ścianę jednego z budynków nazwana została Time Changes Everything. Działa na zasadzie zegara słonecznego, w którym wskazówki zastąpiono literami. W ten sposób uzyskano efekt ruchomej czcionki, która rzucając cień tworzy słowa i całe zdania. Pomysł ten ma zainteresować ludzi tematyką przemijania czasu i zmian jakie za sobą niesie.