Fort VII w Poznaniu po renowacji. Będzie tu działać muzeum ku czi ofiar niemieckiego obozu.

Fort VII w Poznaniu powstał w XIX w. i jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych miasta Poznania. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Martyrologii Wielkopolan – ku pamięci ofiar obozu koncentracyjnego, który funkcjonował tam w czasie II Wojny Światowej. Właśnie zakończono I etap prac remontowych. Dokumentację budowlaną i wykonawczą przygotowało poznańskie biuro DEMIURG Project S.A. które pełniło również nadzór autorski nad wykonywanymi pracami.

Fort VII w Poznaniu był remontowany już od zeszłego roku. Prace trwały od czerwca 2019 r. i zostały zakończone w ubiegłym miesiącu. Etap I obejmował projekt zmiany sposobu użytkowania wraz z renowacją pomieszczeń  oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na majdan na terenie Fortu VII. Projekt przewidywał również adaptację części pomieszczeń Fortu VII „Colomb”, dawnej Twierdzy Poznań dla potrzeb ekspozycji Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu. Prace remontowo-renowacyjne dotyczyły także elewacji i murów fosy w obrębie koszar szyjowych. 


Na placu budowy wiele się działo. Praca w tak, historycznie ważnym miejscu wymaga dużej precyzji i uważności. Podczas wykopów pod ziemią został odkryty m.in. schron strzelecki, który został wybudowany w 1939 r. i służył do obrony przed Niemcami.

Celem projektantów DEMIURG Project S.A. było przede wszystkim powstrzymanie postępującej degradacji prawej części Fortu i przywrócenie jej do stanu pierwotnego, analogicznie jak w części lewej oraz wykorzystanie terenu i znajdujących się w jego obrębie pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji muzealnej. 

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu prac, które będą dotyczyły rozbiórek oraz prac remontowo-renowacyjnych elewacji i murów fosy znajdujących się dookoła Fortu VII.  Inwestorem zrealizowanego projektu jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Czytaj też: Zabytek | Historia | Poznań | Polska | Renowacja | Muzeum

źródło: materiały prasowe / DEMIURG