Galeria Sztuki w Rzeszowie. Praca inżynierska studentki Politechniki Rzeszowskiej!

Galeria Sztuki w Rzeszowie to projekt, który powstał w ramach pracy inżynierskiej Anny Kukulskiej, studentki Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marek Gosztyła, Prof. PRZ.

Główną ideą projektu było stworzenie przestrzeni wystawienniczej w Rzeszowie umożliwiającej promowanie dzieł współczesnych artystów, przy jednoczesnym zaciekawieniu formą oraz zastosowaniu wygodnego dla odwiedzających układu funkcjonalnego.

Zaprojektowany budynek posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne, które zostały podzielone na przestrzenie odpowiadające funkcjom. Na dwóch pierwszych kondygnacjach zostały rozmieszczone pomieszczenia dla zwiedzających, natomiast najwyższe piętro przeznaczone jest dla administracji budynku. Poziomy poniżej poziomu terenu przeznaczone zostały na parking podziemny, który mieścił będzie 125 miejsc, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowany budynek posiada dość złożoną formę. Jest on bardzo dynamiczny, posiada dużo kątów ostrych oraz nachyleń. W nawiązaniu do sztuki współczesnej wystawianej w galerii, która często jest nieszablonowa, oryginalna i nakłaniająca do dyskusji, również w projekcie bryły postawiono na oryginalną formę, która ma zaciekawić widza nie tylko sztuką prezentowaną wewnątrz, a również architekturą.

Ze względu na położenie działki na terenach nadrzecznych, zaprojektowano zielone tarasy, by zachować jak najwięcej zieleni na działce. Zostały one zlokalizowane na dachu parteru oraz pierwszego piętra. Prowadzą do nich schody, pochylnie oraz windy. Są one ogólnodostępne dla wszystkich, tworząc atrakcyjne miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu, jednocześnie przedłużając przestrzeń miejską.

Z tarasów rozciąga się widok na tereny nadrzeczne i miasto.Budynek został zaprojektowany w sposób, by jak w najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Oprócz zaprojektowanych zielonych stropodachów, które pozytywnie wpływają na przestrzeń miejską, poprawiają jakość powietrza i redukują miejskie zanieczyszczenia, użyte zostały najnowsze dostępne technologie proekologiczne. Do projektu użyto chodników fotowoltaicznych oferowanych przez węgierską firmę Platio, oraz szyby fotowoltaiczne. Oba te rozwiązania umożliwiają przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Dodatkowo, duże przeszklenia budynku mają służyć zachęceniu przechodniów do wejścia do galerii i obejrzenia wystaw z bliska.

W zachodniej części działki, od strony rzeki Wisłok, zaprojektowane zostały tereny rekreacyjne. Do głównego wejścia galerii prowadzić będzie szeroka aleja z płyt kamiennych, wzdłuż której posadzone zostaną drzewa, natomiast z jej drugiej strony zaplanowane zostało rozmieszczenie akcentów rzeźbiarskich.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, budynek będzie dobrze widoczny od strony rzeki Wisłok, a szerokie przejście prowadzące prosto do galerii będzie zachęcać do odwiedzenia nowo zaprojektowanego miejsca. Na plac przed budynkiem prowadzić będą również węższe, utwardzone ścieżki. Tworzą one nierównomierną siatkę, pomiędzy którą zaplanowana została różnorodna roślinność oraz miejsca przeznaczone na rzeźby, lub inne formy sztuki. W połączeniu wykształci się pewnego rodzaju przestrzeń ogrodu sztuki przed galerią.

Projekt Galeria Sztuki w Rzeszowie był dużym wyzwaniem. Nowo projektowana przestrzeń wystawiennicza miała za zadanie stać się wizytówką miasta, która stworzy warunki do prezentowania wystaw oraz tworzenia wydarzeń związanych ze sztuką. Bryła w założeniu ma zaciekawić swoją oryginalną formą, przy jednoczesnym wpisaniu się w przestrzeń miejską.

Czytaj też: Architektura | Portfolio | Polscy projektanci

DANE:
Autor: Anna Kukulska
Nazwa uczelni: Politechnika Rzeszowska
Wydział: Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Rok studiów: projekt wykonany na 4 roku studiów I stopnia, aktualnie I rok studiów II stopnia Rok rozpoczęcia studiów: 2017
Opieka naukowa: Marek Gosztyła
Promotor: Dr hab. inż. Marek Gosztyła, Prof. PRZ
Obrona pracy inżynierskiej: 3.02.2021
Lokalizacja: Projekt zakłada zlokalizowanie Galerii Sztuki przy skrzyżowaniu al. Kopisto i ul. Podwisłocze w Rzeszowie