Hala Sportowa AWF w Poznaniu. Niczym lampion w centrum miasta

Idea formalna opiera się na świetle (jego wszechobecności poprzez całodobowe, zmienne warunki oświetleniowe) oraz jasności założenia, nawiązując do jasnej, szlachetnej strony sportu i rywalizacji sportowej.

Uzyskano w efekcie mocną w wyrazie, charakterystyczną zabudowę. Ideą przestrzenną dla nowo projektowanej struktury było poszanowanie zastanej sytuacji terenu poprzez oszczędne operowanie formą wyrazu i nawiązanie jej do mocnej kubatury głównego budynku AWF-u. Bryła budynku została zlokalizowana w oparciu o układ komunikacji zapoczątkowany przez budynek dydaktyczny autorstwa Jerzego Gurawskiego, prostopadły do budynku Marka Leykama i ulicy Królowej Jadwigi. Przestrzenne założenie projektowe to dążenie, pomimo obszernego i zróżnicowanego programu użytkowego, do respektowania założenia urbanistycznego kampusu przy jednoczesnym zaakcentowaniu formalnym jego zakończenia.

Hala Sportowa AWF z pomieszczeniami dydaktycznymi w Poznaniu
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań
Autorzy: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski, Agata Dziemiańczyk
Projekt: 2012
Realizacja: 2012-2013

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły