Historyczne Centrum Warszawy parkiem kulturowym. Cel: ochrona estetyki miasta

Historyczne Centrum Warszawy parkiem kulturowym! Władze stołecznego ratusza zapowiedziały, że podejmą działania, których celem jest usunięcie nielegalnych reklam i nośników reklamowych, a także zadbanie o to, by estetyka historycznego centrum uległa poprawie. “Park kulturowy to narzędzie, które pozwoli zapobiec chaosowi przestrzennemu, nielegalnym reklamom i tandecie ulicznych stoisk. Park kulturowy Historyczne Centrum Warszawy ma objąć Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, rejon od ogrodów Krasińskich do Saskiego oraz parki położone poniżej Skarpy z Łazienkami włącznie. To niezmiernie ważne, żeby te reprezentacyjne miejsca były chronione. Projekt uchwały już od zeszłego roku czeka na opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” – mówi zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.

Historyczne Centrum Warszawy – estetyka przestrzeni

Park kulturowy porządkuje sprawy związane z estetyką elewacji, ochroną oryginalnego detalu architektonicznego i historycznej stolarki. Reguluje zasady umieszczania urządzeń technicznych. Dużo uwagi poświęca ochronie drzewostanu i terenów zieleni miejskiej.

Regulacje dotyczące nośników reklamowych są uproszczoną wersją uchwały krajobrazowej. Dla Starego i Nowego Miasta wprowadza parę dodatkowych zasad dostosowujących reklamy do skali i specyfiki Starówki.

Trzy kroki do parku kulturowego

Gotowy projekt uchwały już od zeszłego roku czeka na opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po jej uzyskaniu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Trzecim ostatnim krokiem będzie głosowanie radnych miejskich nad uchwałą powołującą park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy.

Kogo obowiązuje uchwała o parku kulturowym?

Przegłosowana przez miejskich radnych uchwała stanie się prawem miejscowym, a więc będzie obowiązywała wszystkich właścicieli, posiadaczy i najemców nieruchomości. Nie trzeba będzie uzyskiwać dodatkowych pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień administracyjnych czy innych urzędowych formalności. Zarządzający parkiem samorząd popularyzuje i kontroluje przestrzegania jego zasad, a także doradza.

Uchwała krajobrazowa a park kulturowy

Regulacje dotyczące nośników reklamowych są uproszczoną wersją uchwały krajobrazowej. Dla Starego i Nowego Miasta wprowadzonych zostanie parę dodatkowych zasad dostosowujących reklamy do skali i specyfiki Starówki.

Plany miejscowe a park kulturowy

Obszar Historycznego Centrum tylko częściowo objęty jest planami miejscowymi. Nie przeszkadza to jednak, aby już teraz walczyć z nielegalną reklamą, uporządkować kawiarniane ogródki czy odsłonić witryny sklepów spod zasłaniających je folii.

Co dla gastronomii?

Historyczne Centrum ma bogatą ofertą gastronomiczną. Zasady aranżacji ogródków opracowane zostały na podstawie doskonale znanego restauratorom zarządzenia o obszarze reprezentacyjnym. Mniej podestów, niższe ogrodzenia, ujednolicone zadaszenia oraz rezygnacja z potykaczy uczynią ogródki jeszcze przyjemniejszym miejscem relaksu. Dla najpopularniejszych miejsc – Starego Miasta, ul. Freta, Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu oraz ul. Foksal – przygotowana została mapa w której zamieszczone zostały informacje dla restauratorów, jak i gdzie mogą planować ogródki.

Jak zorganizować kiermasz?

W Historycznym Centrum nie brakuje ulicznych stoisk handlowych i rowerów gastronomicznych. Stoiska jednak powinny być estetyczne i pozbawione pstrokatych reklam. Zasady opracowane dla parku kulturowego podpowiadają, jak zaaranżować stoisko handlowe, wystawę plenerową czy witrynę sklepową.

Plany miejscowe

Kluczowe dla parku kulturowego jest jak najszybsze uchwalenie planów miejscowych. Na jego terenie nie będzie możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji innych niż celu publicznego. Tak więc tylko plany miejscowe są w stanie zapewnić przemyślany rozwój przestrzenny cennego kulturowo krajobrazu.

Plan ochrony Historycznego Centrum Warszawy

Obowiązkiem zarządcy parku jest też opracowanie planu ochrony. Prace nad planem ochrony Historycznego Centrum Warszawy rozpoczniemy zaraz po utworzeniu parku kulturowego. Opracowanie to zawierać będzie zwięzłą cześć analityczną i rozbudowane wytyczne oraz najważniejszy – plan zarządzania parkiem.

41 parków kulturowych w Polsce

W Polsce mamy 41 parków kulturowych. W Warszawie dotychczas jeden – Wilanowski Park Kulturowy. Wartości jakie zdecydowano się w nich chronić prawem są zróżnicowane (od walorów przyrodniczych, poprzez architektoniczne, po budowanie marki). Park Historycznego Centrum Warszawy pójdzie śladami Krakowa, Wrocławia i Poznania, które zapobiegają negatywnym skutkom intensywnego ruchu turystycznego oraz chaosowi reklamowemu i estetycznemu w rejonach staromiejskich.

źródło, tekst, grafika: UM Warszawa (https://um.warszawa.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Warszawa | Metamorfoza | Zabytek | Historia | Kultura | Sztuka |

Historyczne Centrum Warszawy


Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły