Hotel w Wiśle

Hotel w Wiśle z międzynarodową nagrodą World Architecture Awards

Głównym pomysłem projektowanego obiektu było odejście od dotychczasowego projektowania współczesnych hoteli w Beskidzie Śląskim i takie wpisanie obiektu w krajobraz, aby przy jednoczesnym spełnieniu rozbudowanego programu nie zdominował on przeskalowaniem kontekstu miejsca oraz piękną otaczającego krajobrazu.

Z tego powodu postanowiono odejść od formy skoncentrowanego budynku w jednej mocnej bryle na rzecz rozbitej w moduły zrównoważonej architektury zespołu pawilonów hotelowych. Główną inspiracją formowania zespołu było nawiązanie do drewnianych chat górskich stojących swobodnie na górskiej polanie. Dlatego też architekturę pawilonów zapropowano jako współczesną syntezę kubatury drewnianej architektury regionalnej nacechowanej skosami, drewnem oraz proporcją i powiązanie jej funkcjonalnie podziemną kondygnacją przykrytą zielonym dachem w formie multifunkcyjnej łąki.


Całość formowania poszczególnych brył pawilonów mieszkalnych uwzględniono jako przekątniowe skosy uformowane poprzez transpozycję geometryczną kubatury podstawowej. Rozsunięcie oraz obrót poszczególnych kubatur określono w sposób nieprzypadkowy, zapewniając odpowiednie nasłonecznienie apartamentów oraz zapewnienie szerokiej panoramy widokowej z tarasów. Bryły uformowano również inspirując się zabytkową architekturą regionalną – tą również o nie polskich korzeniach. Dla kameralności pobytu zróżnicowano poszczególne elewacje na otwarte – wyposażone w szerokie widokowe tarasy oraz zamknięte o formie pełnej wyposażone w pojedyncze otwory okienne. Dzięki rozbiciu na mniejsze kubatury punktowe uzyskujemy wysoki komfort mieszkania oraz wyposażenie znacznej części apartamentów w doświetlenie dwustronne (apartamenty narożne).

Program i funkcja.

Projekt obejmuje realizację pięciu pawilonów hotelowych zawierających dwieście apartamentów, strefy spa, restauracji, kawiarni oraz kompleksu dodatkowych funkcji sportowo-rekreacyjnych, sklepów oraz przestrzeni dla dzieci, odpoczynku i tarasów widokowych. Hotel w Wiśle planowany jest w standardzie premium przewyższającym wszystkie dotychczasowe realizacje w Beskidzie Śląskim. Obiekt zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej co zapewnia płynną obsługę komunikacyjną oraz sprawny bezproblemowy dojazd. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się pensjonaty o średniej skali zabudowy oraz funkcje rekreacyjne takie jak stok narciarski czy wyremontowane bulwary wisły wraz z ciągiem ścieżek rowerowych. Projekt powstał w biurze architektoniczym Franta Group 

Zobacz również: Architektura | Hotel | Ciekawostki | Apartament

Hotel w Wiśle