HUB Gamingowo-Technologiczny powstanie w Katowicach. Powstanie na terenie dawnej kopalni!

HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach to jedna z największych i najciekawszych inwestycji na Śląsku. Właśnie zaprezentowano wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Zwycięska praca wykonana została przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k. z Lublina.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla I etapu inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” obejmującego adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego to pierwszy krok w kierunku realizacji głównego założenia powstania HUB-u, jakim jest skupienie w jednym miejscu przedsiębiorców z branży e-sportu i gier komputerowych, a także firm technologicznych, przy jednoczesnej rewitalizacji i adaptacji do nowych celów przestrzeni należącej wcześniej do KWK Wieczorek.

Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jednym z wyznaczników dobrze zarządzanego miasta jest strategia uwzględniająca  trendy i tendencje rynkowe. Wizja przyszłości Katowic zakłada większe zaangażowanie w branżę technologii informatycznych. W tę ideę wpisuje się realizacja HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach

W konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego w wyznaczonym terminie złożono 5 prac konkursowych. Wszystkie dostarczone prace zostały ocenione zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu. Niestety, dwie prace konkursowe nie spełniały warunków Regulaminu konkursu i nie zostały dopuszczone do oceny. Prace, przez cały czas trwania oceny przez sąd konkursowy pozostawały dla niego anonimowe, jednak ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu konkursu.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k. z Lublina, które otrzymało I nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej jury konkursowe przyznało za wnikliwe podejście do tematu konkursu. – Praca charakteryzuje się pieczołowitością zarówno w propozycjach architektonicznych, w tym właściwej adaptacji i aranżacji wnętrz zabytkowych, jak też konstrukcyjnych i technologicznych w zakresie instalacyjnym. Mamy tu do czynienia ze zróżnicowanmi propozycjami projektowymi dotyczącymi obiektów zabytkowych oraz obiektów nowych. Szczególną wartością dodaną opracowania jest oryginalne rozwiązanie dwupoziomowego pasażu integrującego zróżnicowany zespół adaptowanych obiektów dawnej kopalni – podsumowuje wybór Stanisław Podkański, architekt miasta i przewodniczący sądu konkursowego. Dodatkowo, uwagę sądu konkursowego zwróciła propozycja utworzenia przystanków autobusowych pod przewieszonym nad ulicą Szopienicką budynkiem nr 2.

O architektach:
Dawniej ”AMC i Partnerzy” Sp. z o.o., rozpoczęła swą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku, jako autorskie biuro projektowe Andrzeja M. CHOŁDZYŃSKIEGO, Architekta, założyciela i właściciela całości udziałów Spółki; ta zasada trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego. Firma może prowadzić projekty w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim. Założycielem jest  Andrzej M. Chołdzyński, Generalny Projektant, Architekt i właściciel firmy, odbył studia architektoniczne w Polsce (Kraków – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) i za granicą (Paryż – Szkoły Architektury Villemin i Paris-la-Seine, Uniwersytet Sorbony), posiada prywatną praktykę zawodową we Francji od 1992 roku i w Polsce od 1990 roku, oraz bogate doświadczenie – 16 lat jako architekt – projektant we Francji i ponad 21 lat praktyki w Polsce.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Katowice | Renowacja | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie

źródło: katowice.eu 
wizualizacje: AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k / http://www.amcholdzynski.pl