Budynek w przyszłości. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Instytut Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie przejdzie modernizację

Zlokalizowany przy placu Trzech Krzyży w Warszawie Instytut Głuchoniemych przejdzie modernizację. Inwestycja pozwoli zapewnić dzieciom i wychowankom ośrodka nowoczesne, dostosowane do ich potrzeb warunki do nauki i życia. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na remont obiektu i czeka na oferty. Termin ich składania mija 3 czerwca.

Instytut, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu, prowadzi działalność od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez edukację przedszkolną, szkolną, licealną, aż po szkołę przysposabiającą do zawodu. Po zakończeniu prac, w budynku o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m kw., nadal działać będzie szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła przysposabiająca do pracy i branżowa szkoła I stopnia oraz internat.

Siedziba Instytutu przy placu Trzech Krzyży. Fot. Wistula, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Instytut


Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty w specjalistycznych pracowniach zlokalizowanych na dotychczas niezagospodarowanym, rozległym poddaszu. Będą to pracownie ZPT, plastyczna, gastronomiczna, piekarnicza i studio nagrań. Nie zabraknie też sal do zajęć ruchowych – sali fitness, sali do tenisa stołowego i trzech gabinetów rehabilitacyjnych. Ponadto pojawi się dziewięć gabinetów logopedycznych i cztery gabinety psychologa i pedagoga. Powstaną także miejsca dla rodziców zapewniające warunki do rozmów i wymiany doświadczeń.

Budynek w przyszłości. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Budynek i otaczający go teren będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami dzięki m.in. zainstalowaniu trzech wind i wyznaczeniu przy wejściu do budynku miejsc parkingowych dla osób z problemami w poruszaniu się. W budynku zamontowany zostanie ujednolicony system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa: alarmowe i przyzywowe z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Obiekt będzie dostosowany w szczególności do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących. Zastosowane zostaną przeszklenia w korytarzach i pętle indukcyjne w salach lekcyjnych. Ustawienie stolików w salach lekcyjnych zapewni stały, wzrokowy kontakt z nauczycielem i niezakłócone korzystanie z ekranów multimedialnych.

Budynek w przyszłości. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Na terenie wokół budynku pojawią się nowe chodniki, parkingi oraz plac do zajęć gimnastycznych i nauki na świeżym powietrzu. Zorganizowana zostanie także m.in. siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, mini miasteczka do nauki przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, kącik geograficzny i obszar do dogoterapii. Prace będą prowadzone na terenie o powierzchni ok. 1,5 ha. Wyremontowane zostanie również ogrodzenie oraz nawierzchnia, m.in. dziedzińca od strony placu Trzech Krzyży. Modernizacja budynku oraz rozległego terenu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego ma się zakończyć w ciągu 25 miesięcy od podpisania umowy z firmą wybraną w ogłoszonym przetargu.

Instytut
Budynek w przyszłości. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Instytut Głuchoniemych powstał w roku 1817 z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego i pedagoga. Jest to najstarszy w Polsce ośrodek szkolno- wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu – niesłyszących i słabosłyszących. Wychowankowie Instytutu otrzymywali wykształcenie zawodowe i ogólne. Wielokrotnie wykazywali postawę patriotyczną, biorąc udział w strajku szkolnym w 1905 r., a w 1944 r. walcząc w powstaniu warszawskim w składzie plutonu Głuchoniemych. 26 października 1944 r. Niemcy podpalili budynek. Odbudowę ukończono w sierpniu 1948 r.

Instytut
Budynek Instytutu Głuchoniemych ok. 1908 r. Fot. R. Marcinkowski, Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy, Oliwka, Warszawa 2013, p. 197.

Autorem projektu modernizacji Instytutu jest LEM Studio Architektoniczne z Krakowa. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu projekt wymagał uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzgodnienia dotyczyły zwłaszcza remontu konserwatorskiego elewacji, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów wnętrz – głównej klatki schodowej i biblioteki. Inwestycja będzie realizowana pod stałym nadzorem służb konserwatorskich.

Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Czytaj też: Miasto | Architektura w Polsce | Historia | Warszawa | Ciekawostki

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły