Jak feniks z popiołów. Kamienica projektu Karola Korna wypiękniała

Jeden z najciekawszych zabytków Bielska – XIX-wieczna kamienica autorstwa Karola Korna – zyskał nowe życie. Odnowienie budynku przy ul. 3 Maja zostało powierzone pracowni Przestrzenie. Dzięki przeprowadzonej renowacji kamienica znów stała się rozpoznawalnym punktem na mapie miasta i zachwyca dawną klasą.

Architektoniczne dziedzictwo Bielska-Białej

Trójkondygnacyjny budynek w stylu neorenesansowym zaprojektowany został przez Karola Korna (1852-1906), postać szczególnie ważną dla historii Bielska. Architekt jest autorem nie tylko pięknych kamienic, ale także budynków Dworca Głównego, Poczty Głównej, Sądu Rejonowego, Straży Pożarnej, czy nieistniejących już Synagog. Zaprojektował także bielski hotel President, krakowski Hotel Royal oraz Schronisko na Szyndzielni. XIX-wieczne zabudowania jego autorstwa stanowią dziedzictwo Bielska-Białej, dlatego pracownia Przestrzenie stanęła przed trudnym, ale jednocześnie wyjątkowym wyzwaniem.

W renowacji zabytkowego budownictwa konieczna jest pokora i szacunek do materii, z którą pracujemy, a także wnikliwe spojrzenie na historię. Zależało nam na tym, by podjąć próbę odczytania pierwotnych założeń autora i świadomie zdecydować o ich przełamaniu lub kontynuacji. Trzeba zadać sobie pytania: jaki efekt renowacji chcemy osiągnąć? Jaką doktrynę konserwatorską przyjmujemy i dlaczego To są ważne decyzje. A w następnym kroku potrzebna jest jeszcze wiedza techniczna. Musimy patrzeć na projekt elewacji w szerszym kontekście całej ulicy – mówi Magdalena Daszkiewicz z pracowni Przestrzenie.

Jak wyeksponować formę bielskiego zabytku?

Jedną z najważniejszych decyzji, które musiały zostać podjęte, był wybór adekwatnej palety barw. Postawiono na dość zawężoną gamę ziemistych kolorów. Choć zdecydowanie większą popularnością cieszą się obecnie pastelowe odcienie i malowanie każdego z elementów fasady innym wybarwieniem, “ujednolicenie kolorystyczne pozwala paradoksalnie wyeksponować formę architektoniczną obiektu” – na co zwraca uwagę Daszkiewicz. Subtelniejsze odcienie nie tylko pozwalają ukazać artykulację, rytmy i kunszt rzeźbiarskich elementów, ale także zdecydowanie lepiej się starzeją.

Jak przebiegał proces renowacji?

Prace nad renowacją kamienicy przy ul. 3-go maja rozpoczęto od dokładnego zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, w celu ustalenia przyczyn powstałych zniszczeń. Niezbędne było także przeprowadzenie badań stratygraficznych oraz zapoznanie się z archiwalnymi materiałami. Analiza innych budynków Korna i dawnych fotografii okazała się być niezwykle cenna. Wszystko to pozwoliło przygotować spójny i przemyślany projekt renowacji. Poza obowiązkowymi uzgodnieniami zakresu prac z konserwatorem, Pracownia przeprowadziła także rozmowy ze wspólnotą mieszkańców, stawiając na dialog i zaufanie.


Remont obejmował izolację przeciwwodną fundamentów oraz renowację elewacji, która polegała na zabezpieczeniu spękanych murów, wyczyszczeniu ich oraz odtworzeniu i uzupełnieniu detali architektonicznych. Odrestaurowane zostały elementy rzeźbiarskie, kamienny cokół budynku i wszystkie obróbki blacharskie. Prace remontowe objęły także gzyms. Dzięki kompleksowej i rzetelnie wykonanej renowacji XIX-wieczna kamienica w Bielsku odzyskała klasę i piękno.

Z doświadczonym zespołem udało się osiągnąć cel, który wymagał od nas dużo zaangażowania, dokładności i szczegółowości, a jednocześnie tego, byśmy pozostali elastyczni, gdyż kolejne etapy niosły potrzebę adekwatnego reagowania i zmian. Jednak to, że renowacja tak ważnego budynku autorstwa wyjątkowego architekta, jakim był Korn, została powierzona naszej pracowni, było dla nas dużym wyróżnieniem – podsumowuje Magdalena Daszkiewicz.

Kamienica projektu Karola Korna znajduje się przy ulicy 3 Maja 19.

źródło: materiały prasowe

Czytaj też: Zabytek | Renowacja | Ciekawostki | Metamorfoza | Elewacja | whiteMAD na Instagramie