Jest bardzo naturalny. Park Rzeczny Wilga w Krakowie

Park Rzeczny Wilga wkrótce zostanie oficjalnie otwarty po przebudowie. Obecnie trwają prace w ramach drugiego etapu jego zagospodarowania. Prace obejmowały odcinek od ul. Brożka do ul. Do Wilgi. Park różni się od innych położonych na terenie miasta – nie ma równych nawierzchni czy ściętej trawy. Jego wygląd ma w maksymalnym stopniu przypominać naturalną enklawę zieleni.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wkrótce odbierze inwestycję, która wyróżnia się swoją dziką i naturalną odsłoną. Elementami wspólnymi I i II etapu są ścieżki piesze i ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała architektura. Na II etapie wykonana została dodatkowo ścieżka edukacyjna, pochylnia umożliwiająca dostęp do parku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także miejsca do piknikowania, miejsce pod klasę leśną czy miejsce spotkań w formie ławek ustawionych na planie okręgu. Zamontowane zostały również pojedyncze elementy do ćwiczeń na ścieżce zdrowia.

Ścieżki piesze poprowadzone zostały po już istniejących „przedeptach” i wykonane z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej – hansegrand z drewnianymi obrzeżami.

Podobnie jak w pierwszym etapie w celu ochrony systemów korzeniowych drzew, w miejscach, w których było to możliwe, ścieżki zostały wyniesione ponad poziom terenu. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia światłem, do niezbędnego minimum ograniczone zostało oświetlenie parku. Nie wszystkie ścieżki w parku będą oświetlone. Znaczny fragment ścieżki znajdujący się przy korycie Wilgi pozostanie nieoświetlony – informuje na swojej stronie ZZM.

Ścieżka rowerowa będzie integralną częścią projektu #WisłaŁączy, który zakłada utworzenie tras pieszo-rowerowych wzdłuż Wisły i jej dopływów tworząc szybki i bezpieczną alternatywę przemieszania się po Krakowie. Ścieżka rowerowa stanowi połączenie ul. Jana Brożka z ul. Borsuczą.

O ile w I etapie wykonaliśmy ścieżkę rowerową wzdłuż koryta rzeki ze względu na konieczność kontynuacji istniejącej już ścieżki (w części parku wykonanej przez dewelopera) i brak możliwości poprowadzenia jej na wschodnią część parku bez konieczności wycinki znacznej liczby drzew (szerokość ścieżki wynosi 2,5 m), to w przypadku II etapu ścieżka została poprowadzona brzegiem drzewostanu – wschodnią częścią parku – dodają urzędnicy ZZM.

W parku pojawiły się ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, stoły piknikowe, stojaki rowerowe czy tablice informacyjne. W parku znaleźć również można przestrzeń – w formie ławek ułożonych w okręgu – do wspólnych spotkań, czy nauki w plenerze w „zielonej klasie”. W pobliżu brzegu rzeki Wilgi przewidziano miejsca wypoczynku w postaci drewnianych podestów z ławkami i stołami piknikowymi. Ścieżka przyrodnicza, nawiązująca tematyką do przyrody tego miejsca, składa się z dwóch typów elementów. Część z nich to drewniane słupy z rzeźbieniami, z kolei pozostałe zaprojektowano w formie podejść zakończonych tablicą edukacyjną, wykonanych z ażurowych krat pomostowych.


Ścieżka zdrowia, utworzona w południowo-wschodniej części parku składa się z 8 pojedynczych, minimalistycznych elementów wykonanych z drewna i stali. Zwolennicy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Ważnym celem projektu jest umożliwienie korzystania z parku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim. Z myślą o nich, przy stromym wejściu do parku od. ul. Do Wilgi, powstanie pochylnia. Z kolei szersze zatoczki obok ławek zapewnią miejsce odpoczynku dla osób poruszających się na wózkach.

Obszar II etapu podzielony został na dwie strefy. W bezpośrednim otoczeniu infrastruktury częstotliwość zabiegów podyktowana będzie względami bezpieczeństwa. Z kolei pozostała strefa zostanie pozostawiona bez ingerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą ograniczone do minimum (strefa przyrodnicza). Na całym terenie parku pozostawiane są różne formy martwego drewna – kłody drzew, pnie czy gałęzie.

Czytaj też: Kraków | Park  | Zieleń | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: ZZM Kraków