Mimo że na eksplozję zieleni tutaj musimy poczekać do wiosny to już teraz jest atrakcyjny i bardzo naturalny. We Wrocławiu otwarto Swojczycki Park Czarna Woda. To projekt, który zrealizowano w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Park Swojczycki Czarna Woda to zielony teren między ulicami: Swojczycką, Gospodarską, Miłoszycką i Ludową. Pełno tam starych drzew, ptaków, jest też mały staw, który jest pozostałością starorzecza. Do tej pory miejsce było zaniedbane i odwiedzane przez nielicznych. Teraz w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmieniło się. Zostało uporządkowane i urządzone w zgodzie z naturą.

Realizacja projektu była sporym wyzwaniem. Prace wykonywane były w trudnym terenie, mocno zadrzewionym i wąskim. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należało najpierw usunąć śmieci i gruz.

Budowlańcy używali naturalnych materiałów, głównie drewna i kamienia. Część obumarłych drzew i pni, które nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi pozostała w parku spełniając nadal swoją funkcję w ekosystemie – powiedział Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Projekt parku opracowali architekci z poznańskiej firmy Elektrownie Wodne Zeneris. Projektanci chcieli w minimalnym stopniu ingerować w przestrzeń, dlatego większość spacerowych ścieżek wytyczono na specjalnych podwyższeniach. Przy drewnianych ścieżkach pojawiły się edukacyjne tablice w formie totemów. Znajdują się na nich informacje o występujących gatunkach ptaków. W parku ustawiono także ławki i leżaki. Drewniane ścieżki uzupełniają aleje wykonane z kruszywa, a naturę podziwiać można też z pomostów widokowych.

Prace przy parku prowadziła firma Tribud z Rogoży pod nadzorem dendrologa Radosława Urbana oraz ornitolog Katarzyny Jasnosz. Przed przystąpieniem do inwestycji każde drzewo zostało indywidualnie ocenione właśnie przez tych specjalistów. W konsultowaniu brała udział też Rada Osiedla i liderka projektu WBO. Co istotne była to pierwsza inwestycja w całości prowadzona już według wytycznych z „Karty informacyjnej do standardów ochrony drzew w inwestycjach”, którą wprowadził Wrocław, aby jeszcze lepiej chronić zieleń. O tym, czym jest wspomniana karta pisaliśmy w tym artykule.

źródło: UM Wrocław