źródło: Stelmach i Partnerzy

Niemal cały z betonu. To chyba najładniejszy budynek w Lublinie

Budynek zaprojektowali architekci z pracowni Stelmach i Partnerzy, którzy wygrali architektoniczny konkurs zorganizowany przez Województwo Lubelskie.

Budynek składa się z kilku modułów. Wszystkie były realizowane w innym czasie i finansowane z innych środków. Kompleks Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego zlokalizowany jest na obrzeżu Śródmieścia Lublina.

Miejsce, na którym dom Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego został zbudowany był pustym obszarem bez żadnego kontekstu. Architekci musieli więc wybiec w przyszłość i jego układ i kształt podporządkowali przyszłym obiektom, które pojawią się w sąsiedztwie kompleksu.

Poszczególne moduły, umieszczone w poprzek spadku terenu, są połączone w jeden funkcjonalny organizm z centralnym wejściem. Tektonika terenu pozwoliła na ukształtowanie przestrzeni przed wejściem, jako potencjalnego miejsca ekspozycji – targów czy uroczystości. Po drugiej stronie budynku – holu recepcyjnego znajduje się także strefa ekspozycji otwarta na park.

Geografia – spadek terenu w kierunku północnym i relacje z przyszłym Parkiem Technologicznym zdecydował o rozplanowaniu funkcji: moduły dwukondygnacyjne umieszczono poniżej jednokondygnacyjnych. Moduł wejściowy centralnie. Dojścia od kierunków wschód – zachód i do głównego wejścia z kierunku od miasta ukształtowano jako ciągi piesze, „przechodzące” prostopadle przez łączniki – hole spajające moduły. Dodatkowo dojazd i parkingi zaprojektowano od strony północnej, a także wschodniej i południowej.

Dom Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego, budowany przez 8 lat, zmieniał wielokrotnie założenia funkcjonalne pierwotnego konkursu.
Moduł 1 zawiera laboratoria innowacyjno – wdrożeniowe i pomieszczenia szkoleniowe.
Moduł 2 to trzy sale wielofunkcyjne, każda po 140 osób, z możliwością połączenia po rozsunięciu ścian w jedną mieszczącą 420 widzów.
Moduł 3 – centralny, to dwupoziomowa przestrzeń wystawienniczo – ekspozycyjna. Hol wejściowy to funkcja recepcyjno – informacyjna. Kondygnacja dolna to przestrzeń zmiennych ekspozycji Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Część hallu jest przeznaczona na kawiarnię.
Moduł 4 i 5 mieszczą pomieszczenia inkubatora innowacyjności, który jest podzielony pomiędzy lubelskie uczelnie: UMCS, Politechnikę, Uniwersytet Przyrodniczy. Funkcją uzupełniającą jest bar dostępny dla wszystkich pracowników i gości.

Dom zbudowano z czterech najprostszych, najtańszych, proekologicznych materiałów: betonu, szkła, czarnej stali i dębowego drewna. Takie połączenie bardzo nam się podoba. (ka)