Jest jak betonowy pomnik. Mauzoleum w Mnichowie

Zaglądamy na plac budowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Projekt budynku powstał w pracowni Nizio Design International.

Na budowie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie trwa kolejny, piąty już etap prac realizacyjnych. Otwarcie Mauzoleum zaprojektowanego przez pracownię Nizio Design International planowane jest na 2016 rok. Projekt zakładał powstanie monolitycznej rzeźbiarskiej formy architektonicznej, którą wypełni multimedialna ekspozycja i która swoim kształtem oddawać będzie dramaturgię historycznych wydarzeń, jakich symbolem stał się Michniów. Studio Mirosława Nizio wygrało konkurs na projekt budynku Mauzoleum w 2009 roku. Nizio Design International jest generalnym projektantem Mauzoleum, odpowiada za projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektury i wnętrz. Po stronie pracowni leżało opracowywanie projektu zarówno w fazach koncepcyjnej i budowlanej, jak też wykonawczej oraz stały nadzór nad pracami od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia realizacji. W 2011 roku projekt został nagrodzony European Property Award w kategorii Public Service Architecture.