Jest mały, ale ma unikalny wygląd. Dworzec w Zajezierzu po remoncie

To maleńki dworzec w województwie mazowieckim. Dworzec w Zajezierzu koło Dęblina został wyremontowany i otwarty dla podróżnych.

Dworzec został zrewitalizowany z uwzględnieniem historycznych detali. Obiekt znajduje się przy linii kolejowej Radom – Dęblin i zbudowano go w 1921 roku. Dworzec figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

W ramach prac dworzec został poddany gruntownej modernizacji, dzięki czemu jego eksploatacja będzie generować mniejsze koszty. Ze względu na wartości architektoniczno-historyczne budynku ingerencja w strukturę zewnętrzną obiektu była ograniczona. Polegała ona na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca, zwłaszcza dachu i detali architektonicznych. W czasie prac budowlanych wykonano rozbiórkę wtórnego wiatrołapu, zlikwidowano lukarny (element architektoniczny doświetlający poddasze), odtworzone zostały także zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu odtworzono lukarny z półokrągłymi oknami oraz wszystkie iglice, łącznie z kominowymi.

Metamorfozę przeszło także wnętrze budynku – zmieniły się układ oraz funkcje pomieszczeń. Na pierwszym piętrze mieści się przestrzeń obsługi pasażerów, w której znajdują się ogrzewana poczekalnia, ogólnodostępne toalety, strefa przygotowana z myślą o najmłodszych podróżujących koleją. W poczekalni znajdą się także miejsca przygotowane do montażu dwóch automatów z napojami i przekąskami. Drugie piętro zostało pozostawione jako nieużytkowe, natomiast na parterze dworca znalazły się pomieszczenia techniczne, ochrony obiektu oraz serwerownia.

Dworzec Zajezierze k. Dęblina jest w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym również osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród nich są nie tylko pasażerowie z niepełnosprawnościami, ale także osoby starsze oraz podróżujący z małymi dziećmi i dużym bagażem. W przestrzeni pasażerskiej wyeliminowane zostały wszelkie bariery architektoniczne, takie jak progi czy wąskie przejścia. Na dworcu znalazły się również takie udogodnienia jak tablice z mapami dotykowymi obiektów, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wyświetlacze z informacjami o godzinach kursowania pociągów.


Dzięki przebudowie budynek dworca jest również bardziej ekologiczny. Pracę urządzeń i instalacji w obiekcie nadzoruje system inteligentnego zarządzania budynkiem (Building Management System), który odpowiada m.in. za optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dworzec wyposażono również w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

W ramach inwestycji uporządkowano i zagospodarowano na nowo teren wokół budynku dworca. Pojawiły się nowa droga dojazdowa umożliwiająca zawrócenie oraz miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami i kiss&ride. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca znalazła się wiata rowerowa wraz ze stojakami dla jednośladów. Zamontowano także nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci oraz tablicę multisensoryczną z planem dworca, znajdującą się przy wejściu głównym do budynku.

Przebudowa dworca kolejowego Zajezierze koło Dęblina zrealizowana została w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a przebudowę wykonała firma TEXOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Koszt inwestycji to 8,82 mln zł brutto.

źródło: PKP S.A.

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Drewno | Elewacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie