Elewacja po remoncie

Jest z lat 50. Kamienica przy ulicy Przyrynek w Warszawie po remoncie

Zakończyły się prace, dzięki którym kamienica położona przy ulicy Przyrynek 1 w Warszawie zyskała odnowioną elewację. Wcześniej udało się wyremontować dach budynku.

Kamienice znajdujące się w pierzei ulicy zostały zniszczone podczas powstania warszawskiego. Ich odbudowa nastąpiła w latach 50. Jedna z nich, położona przy ulicy Przyrynek 1 na Nowym Mieście właśnie została wyremontowana. To narożny budynek, który został zaprojektowany w stylu historycznym. Kamienica ma proste elewacje zaakcentowane jedynie gzymsami i masywnymi przyporami w narożnikach. Jego dach pokryty jest dachówką ceramiczną, który wyremontowano w 2015 roku.

Z biegiem czasu wapienno-cementowe, barwione w masie tynki uległy zniszczeniu. Wpływ na ich pogarszający się stan miały czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenia powietrza. Szkody najbardziej były widoczne w przyziemiu oraz nad gzymsami i opaskami okiennymi. Wykonane z piaskowca szydłowieckiego cokoły także były w bardzo złym stanie. Pod wpływem wilgoci na kamieniu pojawiły się niszczące jego strukturę zasolenia oraz czarne, smoliste zanieczyszczenia.

Na wyremontowanie elewacji kamienicy od frontu i podwórka wspólnota mieszkaniowa otrzymała od miasta dotację w wysokości 173 650 zł, co pokryło 50 % kosztów. W trakcie prac usunięto te tynki, które już nie trzymały się podłoża. Z pozostałych zdjęto nawarstwione zanieczyszczenia, wtórne powłoki malarskie i wzmocniono je. Na podstawie badań stratygraficznych konserwatorzy określili kolorystykę fasad. Nowe barwione w masie tynki odtworzyli z zachowaniem charakterystycznej faktury.

Elewacja po remoncie

Wymienili także obróbki blacharskie, których uszkodzenia były przyczyną zawilgocenia i degradacji tynków ponad gzymsami i parapetami okien. Renowacji został poddany również kamienny cokół budynku. Piaskowiec oczyszczono, odsolono i zabezpieczono środkami biobójczymi. Ubytki kamienia uzupełniono metodą flekowania i kitowania. Fragmenty płyt piaskowcowych były tak zniszczone, że wymieniono je na nowe. Renowację przeszły także drewniane okna.

źródło: UM Warszawa

Czytaj też: Warszawa | Elewacja | Kamienica | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie