Kapsuła Czasu w Krakowie. Otworzą ją za sto lat

Jest złota i symbolizuje upływ czasu. Kapsuła Czasu stanęła w Krakowie na początku czerwca. W środku znalazło się kilka tysięcy prac, których autorami są mieszkańcy całej Polski. Wszyscy przedstawili swoją wizję świata odległego o sto lat od dzisiaj.

Kapsułę Czasu zaprojektował Aleksander Rokosz, który zwyciężył ogólnopolski konkurs architektoniczny zorganizowany przez Fundację Tworzymy Kraków. Fundacja chciała stworzyć rzeźbę architektoniczną, która będzie współtworzyć przestrzeń publiczną i przypominać o zmieniającym się świecie. W zamyśle Aleksandra Rokosza, projektanta Kapsuły Czasu ma ona nie tylko chronić zapisów przyszłości, ale także sama powinna ulegać przemianie pod wpływem mijającego czasu. Zgodnie z tym założeniem, jej złota kopuła wiernie odbija najdrobniejsze zmiany w otoczeniu, a niespiesznie patynująca miedziana podstawa, staje się naturalnym zegarem odchodzących miesięcy. W ten sposób zwraca uwagę na to, że nasz świat nieustannie ewoluuje i to, jaki jest teraz nie znaczy, że taki sam będzie za kilkadziesiąt lat. 

Projektując Kapsułę Aleksander Rokosz inspirował się krakowskimi symbolami. Zadanie miał trudne bo chciał stworzyć formę jednocześnie krakowską i uniwersalną w wyrazie. W efekcie powstała bryła, która jednym może przypominać królewską koronę, innym relikwiarz, chroniący Serce Kapsuły czyli sejf z wizjami przyszłości. Główną inspiracją była jednak hejnalica Kościoła Mariackiego, która od zawsze celowała w niebo, w ponadczasowość. Jej hełm, odwrócony o 180 stopni stał się podstawą kosmicznego wehikułu sond, której misją jest długa podróż przez stulecie, aby dotrzeć ze swoim przekazem do ludzi z roku 2120.

Początkowo Kapsuła znajdowała się przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Jednak zaprojektowana została jako obiekt mobilny, plan zakłada, że po pobycie przed gmachem Muzeum Kapsuła trafi na teren kompleksu przy ul. Dolnych Młynów i na Plac Szczepański, gdzie 5. września odbędzie się uroczystość zamknięcia „Serca Kapsuły Czasu”. W kolejnych latach Kapsuła wyruszy w wędrówkę po całej Polsce, goszcząc na najważniejszych wydarzeniach kulturalno-naukowych w kraju. Kapsuła Czasu będzie jednak zawsze wracała do Krakowa – jej bazową lokalizacją będzie nowy Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt Kapsuły Czasu to nie tylko realizacja rzeźby architektonicznej, ale także zakrojona na szeroką skalę społeczna kampania, która swym zasięgiem objęła całą Polskę. We wnętrzu instalacji zostaną zamknięte tysiące prac plastycznych i literackich, których autorzy odpowiedzieli na pytanie, o to jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku. W dotychczasowych czterech edycjach akcji pn.: „Serce Kapsuły Czasu” zebrano przeszło cztery tysiące dzieł, które tworzą jedyne w swoim rodzaju futurologiczne archiwum. Kapsuła będzie otwierana za kolejne 10, 25, 50, 75 i 100 lat i za każdym razem umieszczone w jej wnętrzu prace poddawane będą publicznej weryfikacji.


Idea Kapsuły Czasu i jej Serca ma też swoją przestrzeń w świecie wirtualnym. Dedykowana strona internetowa www.kapsulaczasu.org  oraz bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne “Kapsuła Czasu” uzupełniają projekt i dają możliwość przesyłania prac do Serca bez potrzeby wychodzenia z domu, a także śledzenia jej bieżącej lokalizacji. Fundacja TworzyMY Kraków rozpoczyna również projekt stworzenia Sztucznej Inteligencji Kapsuły Czasu, której zadaniem będzie udzielanie odpowiedzi na pytania o przyszłość świata, czerpiąc wiedzę z tysięcy prac zamkniętych w jej Sercu.

Czytaj też: Ciekawostki | Kraków | Wystawa | Historia

źródło: Aleksander Rokosz