Karolina Maszkiewicz i jej wiszący ogród. Sztuka bliska naturze!

Trzyczęściowa instalacja Poleō Alluve to swoisty tryptyk ukazujący delikatną relację człowieka z naturą. Jego autorkom jest pochodząca z Polski artystka, Karolina Maszkiewicz.

Część pierwsza instalacji zaprasza widza do surrealistycznego ogrodu. Wielkoformatowe kompozycje roślinne w różnym stadium rozwoju, odzwierciedlają przemijanie życia a fruwające wokół motyle pogłębiają dodatkowo wrażenie kruchości i nietrwałości. Jednakże, poprzez zapach wysychających roślin i delikatność motyli artystka osiąga w przemijaniu efekt trwałości piękna.

W drugiej części tryptyku z zainstalowanych w ścianie olbrzymich kranów sugerujących przepływ wody, wylewają się rośliny symbolicznie zamieniające się na podłożu, w zależności od dostępu do wody, w piasek, żyzną ziemię lub pyłek kwiatowy. Skutki zmian klimatycznych oraz susza dotykająca głęboko Los Angeles, gdzie mieszka autorka instalacji, uwrażliwia ją na kwestie ingerencji człowieka w naturę.

Trzeci człon stanowią przestrzenne, delikatne mobile ze stali i drewna. Są one przedłużeniem świata przyrody, ale w bardziej wyrafinowany sposób, dając obserwatorowi możliwość obcowania z płynnością ruchu i upływem czasu. Proces ich tworzenia jest dla artystki swoistą medytacją zbliżoną do pisania ikon, co przenosi się pośrednio na obserwatora, dając magiczne powiązanie czasu, ruchu i energii.