Kierunek: rzeka! Tak będzie wyglądał Wrocław w 2018 roku [WIZUALIZACJE]

Polacy coraz chętniej kupują mieszkania nad rzekami czy jeziorami. Jak przekonują architekci, coraz więcej deweloperów widzi potencjał jaki tkwi w tych terenach i dlatego tam decyduje się na inwestycje.

Przez lata rzeki wyznaczały obszar, wokół którego toczyło się życie. Niestety z biegiem czasu ich funkcja traciła na znaczeniu, a przestrzenie wokół zaniedbywano. Tymczasem, jak widać to na przykładzie krajów zachodnich, obecność rzeki w mieście przynosi wiele korzyści zarówno mieszkańcom, jak i potencjalnym inwestorom – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak, architekt z AP Szczepaniak. Jak dodaje, obszary te coraz częściej są poddawane procesowi rewitalizacji. Tworzone są tam przestrzenie rekreacyjne – liczne place zabaw, boiska do gry w piłkę, ścieżki rowerowe czy trasy biegowe.

– Jednym z miast, które zrewitalizowało obszary nadbrzeżne jest Madryt. Projekt przeniesienia pod ziemię obwodnicy miejskiej, położonej wokół rzeki, dodatkowo przyczynił się do powstania nowego obszaru zielonego – parku Madrid Rio. Zasadniczo, wytyczną było stworzenie komunikacji między obiema stronami rzeki, która do tej pory dzieliła miasto. Co ważne, wprowadzenie takich zmian jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy miejscowy plan zagospodarowania dla obszarów wzdłuż rzeki na wszystkich jej odcinkach, a władze miasta i mieszkańcy rozumieją ich zasadność – dodaje Agnieszka Szczepaniak.

Sąsiedztwo wody gwarantuje dostęp do terenów zielonych, gdzie chętnie spędzamy czas wolny. Jednak coraz częściej stanowi także doskonałą alternatywę dla tych, którzy marzą o przeprowadzce do spokojnej, malowniczej okolicy. Popularność tych terenów sprawiła, że są adaptowane na osiedla mieszkaniowe. Nierzadko tworzone są tam lokale usługowe i gastronomiczne.

– Przykładem tego typu inwestycji jest Atal Towers. Obiekt jest usytuowany w centrum miasta. Od zachodu oraz południa sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi z XIX i XX wieku, natomiast od północy z rzeką Odrą. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (określający przeznaczenie oraz warunki zabudowy terenu) zakłada, że obszar pomiędzy rzeką Odrą a nowo projektowanymi obiektami kubaturowymi należy przewidzieć pod tzw. piesze bulwary (promenadę biegnącą wzdłuż rzeki).

AtalTowers


Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada utworzenie promenady przybrzeżnej, poszerzonej o tarasy wysunięte wspornikowo nad rzekę, które w okresie letnim mogą pełnić funkcję ogródków dla zlokalizowanych w budynku lokali gastronomicznych. Z racji tego, że jest to przestrzeń otwarta – publiczna, czyli dostępna dla każdego, między pierwszym a drugim etapem inwestycji Atal Towers została zaprojektowana zielona promenada, która prowadzi wprost do bulwarów nad rzeką – dodaje Szczepaniak.

Choć istnieje wiele typów usytuowania miast względem rzeki, płynące z takiego położenia korzyści są jednakowe: stwarzają dobre okoliczności do zaktywizowania lokalnej społeczności. Ściągają nie tylko turystów, ale coraz częściej także inwestorów, którzy to właśnie w obrębie tych terenów rozpoczynają nowe inwestycje.

Atal Towers składać się będzie z niskiej części oraz z dwóch wież. Ich wysokość to kolejno: 61,3 oraz 59,7 m wysokości. Niższy budynek gotowy ma być pod koniec 2017 r., z kolei wieże w 2018 r.

wiz. materiały prasowe

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły