wizualizacja - widok ze skrzyżowania z ul.Jaracza

Kilińskiego 39 w Łodzi. Rewitalizacja objęła kamienice, targowisko i ulice!

Kilińskiego 39 w Łodzi zmieniła się nie do poznania! W ramach rewitalizacji centrum Łodzi kamienice przy Kilińskiego 39 odzyskały zdobienia na elewacji, a pusta działka narożnikowa zmieniła się w eleganckie targowisko. Zwężone zostały również pobliskie drogi, a ich miejsce zajmie nowa zieleń i skwery. 

W budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 39 po remoncie część powierzchni przeznaczona została na mieszkania, a część na pracowanie twórcze i lokale usługowe. Na ślepej dotychczas ścianie szczytowej budynku frontowego stworzono elewację z oknami i balkonami. Wprowadzono także windę i wejście główne z poziomu ulicy. W budynku oficyny nadbudowano poddasze. Do budynku kamienicy doprowadzona została instalacja centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Na podwórku pojawiło się więcej drzew, zieleni płożącej i pnącej.

Kilińskiego 39 – wizualizacja – widok na projektowane zagospodarowanie narożnika

Na rogu ul. Jaracza i Kilińskiego rozwinięta została funkcja targu. Wiatę, będąca zadaszeniem ryneczku, który został wyposażony w punkt sanitarny, wykonano w konstrukcji stalowej o formie nawiązującej do stylu secesyjnego.

W budynku powstało:

Łódź przeprowadza rewitalizację miasta na historyczną skalę. Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta.

Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.

Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

 

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Więcej o Gminnym Programie Rewitalizacji przeczytasz tutaj.

Ustawa przewiduje także specjalne rozwiązania ułatwiające prowadzenie procesu rewitalizacji w gminie. Jednym z nich jest wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR), która umożliwia korzystanie ze szczególnych udogodnień takich jak np. możliwość przyznania przez gminę dla właścicieli lub użytkowników wieczystych dotacji na remonty budynków. Dowiedz się więcej.

Czytaj też: Łódź | Renowacja | Metamorfoza | Zieleń | Miasto | whiteMAD na Instagramie

źródło: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl