Kładka Berdychowska

Kładka Berdychowska w Poznaniu będzie otwarta w 2022 r.

O budowie kładki Berdychowskiej piszemy już od dwóch lat. Poznańscy urzędnicy zapowiedzieli, że w 2020 r. złożą wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już od 2022 r. kładka berdychowska nad Wartą i Cybiną połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski oraz Berdychowo.

Dokumentację projektową przygotowuje konsorcjum w składzie: ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, Błażej Szurkowski, Maciej Sokolnicki oraz Adam Turczyn. Koncepcja architektoniczna kładki tego zespołu zwyciężyła w zorganizowanym przez miasto konkursie. Jury doceniło szczególną atrakcyjność, oryginalność formy oraz funkcjonalność kładki z uwzględnieniem jej połączenia z otoczeniem.

Poziom zaawansowania prac nad projektem budowlanym możemy określić na ok. 80 proc. Ta przeprawa nie tylko ułatwi komunikację pieszych i rowerzystów, ale też uatrakcyjni tereny nadwarciańskie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Biuro projektowe pozyskało już większość kluczowych opinii jednostek miejskich. Z końcem marca przyszłego roku powinno uzyskać już komplet ostatecznych uzgodnień i wtedy będzie mogło przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kładki. Planowany termin złożenia tego wniosku przypada na drugi kwartał 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Prace budowlane mają rozpocząć się na początku 2021 r. i będą trwać do 18 miesięcy.


Przygotowania do budowy kładki toczą się nie tylko w biurze projektanta. Równolegle Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie tego planu w pełni usankcjonuje budowę kładki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem możliwości budowy w przyszłości tzw. mostu Berdychowskiego.

Kładka Berdychowska ułatwi komunikację rejonu kampusu Politechniki Poznańskiej z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta w rejonie Chwaliszewa. Budowa kładki wpisuje się również w strategię ożywienia terenów nadwarciańskich. Atrakcyjność rzeki zwiększają również budowane przez PIM kolejne odcinki Wartostrady czy zaplecze przystani jachtowej w Starym Porcie. O tej ostatniej inwestycji pisaliśmy w tym artykule.

źródło: UM Poznań

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły